Versenyszabályzat - Vaddisznóhajtó verseny

A versenyen részt vehet minden 15 hónapot betöltött vaddisznóhajtásra használatos vadászeb, mely legalább képességvizsgával vagy vaddisznós Vadászati Alkalmassági Vizsgával rendelkezik. A versenyen a "Zöld Könyvben" meghatározott feltételek teljesülése esetén CACT cím adható.

A feladatot lehetőség szerint kb. 1 ha területű vaddisznós kertben kell végrehajtani. A verseny során a kertben egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat. A többi versenyző a kert határától hallótávolságra tartózkodik. A kutyavezető vadászebét a kertben a bírók tartózkodási helyéig pórázon vezeti, majd bírói utasításra nyakörvét leoldja, és a kutyát keresni küldi. A kutyának a kertben tartózkodó vadat 5 perc alatt fel kell lelnie, további 10 percig kell a vadat hajtania illetve állítania.

Amennyiben a kutya a vadat nem leli fel, és gazdájához visszatér úgy további két alkalommal újra indítható, de minden újraindítás 1 osztályzat levonásával jár a kereséséi stílus, a kitartás és a munkakedv értékelésénél. A kutyának a fellelt vadat hajtóhangon, kitartóan hajtania, az állítás során ugatnia kell. A munka során a biztonságos kontaktus távolság meglétére is figyelemmel kell lenni. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása, illetve állítása közben jellegzetes hangot adjon, különböző hangszíneken csaholjon. Amelyik kutya némán hajt a versenyből kizárandó.

Miután a kutya megtalálta, és elkezdte hajtani illetve állítani a vadat, 1 perces különbséggel 2 riasztó lövést kell sörétes vadászlőfegyverből leadni, a kutyától legalább 20 m távolságra. Ha a kutya a lövésekre abbahagyja a munkát és rövid időn belül (max. 2 perc) nem kezdi újra, és/vagy a lövéstől való félelem határozott jeleit mutatja a versenyből kizárandó.

A rámenősség értékelésénél min. 1 osztályzat levonásával jár, ha a kutya a disznóba folyamatosan belefog, önuralmát elveszítve agresszíven támadja a vadat.

A kitartás értékelésénél 4-es osztályzatot az a kutya kaphat: amelyik folyamatosan, kitartóan hajtja, állítja a vadat.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél különösen figyelembe kell venni, hogy ha a kertben sűrűség található onnan a vadat ki kell szorítania. A csoportokba összeálló vadat meg kell mozdítania.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél az egyértelmű, "tiszta" állításért felkiáltójeles 4-es osztályzat adható, megfelelő indoklás mellett.

A vaddisznóskerti munka befejezését követően a bírók utasítására a kopót pórázra kell venni. Amelyik kopót a bírói utasítástól számítva 10 percen belül nem sikerül megfogni, az azonos díjban végzettek végére kell sorolni. A behívás módját, idejét a bírálati lapra megjegyzés formájában fel kell vezetni.

Értékelés:

A verseny csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a kutya minden fázist értékelhetően teljesített, és ha minden feladatból elérte az alábbi táblázat szerinti minimum osztályzatot illetve összpontszámot.