Egységcsomag új tulajdonosok részére

Az egységcsomag néhány fontos nyomtatványt tartalmaz, melyek leírását az alábbiakban olvashatja.

A fajtagondozó egyesület, a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub rendezvényeiről, programjairól, a fajtával kapcsolatos hírekről a Klub honlapján és Facebook oldalán mindent megtalál.

Az alábbi linken a következő dokumentumokat tudja letölteni:

- Belépési nyilatkozat

- Tulajdonosváltozás bejelentő lap

- Kivonat a teljesítményvizsgálati szabályzatból

Kérem olvassa el a dokumentumokhoz kapcsolódó alábbi tájékoztatót!

Tulajdonosváltozás igazoló lap

A kiskutyák származási igazolásán annak kiállításakor csak a tenyésztő van feltüntetve. Ahhoz, hogy a kutya származási igazolásán a tulajdonos szerepelhessen szükséges a Tulajdonosváltozás igazoló lap kitöltése, aláírása, és eljuttatása a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (MEKK) részére az eredeti származási igazolással együtt. Amennyiben már nincs lehetősége ezt utólag kitöltetnie a tenyésztővel, akkor megfelel az átíráshoz az adásvételi szerződés is az érzékeny adatok kitakarásával. Átírás után a származási igazolást a MEKK visszapostázza a tulajdonosnak. Azonban lehetőség van az átírásra a MEKK minden rendezvényének helyszínén anélkül, hogy postázni kelljen a dokumentumokat.

Az átírás díja:

MEKK tagoknak és/vagy szövetségi kártyával rendelkezőknek 3000 Ft

Szövetségi kártyával nem rendelkezőknek 6000 Ft

Tulajdonjogot átírni csak belföldi lakhelyű tulajdonosnak tud a MEKK. A tulajdonjog átírását az új tulajdonosnak kell kezdeményezni és az átírás díja is őt terheli.

Külföldi lakcímű tulajdonosnak export pedigrét kell kiváltatni, melyet a tenyésztőnek kell intéznie a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél (MEOESZ) közvetlenül. Az export pedigrén már kiállításkor a tulajdonos is fel van tüntetve, ezért külön átírási díja nincs.

Belépési nyilatkozat

Minden új tulajdonos részére ingyenes a MEKK első éves tagsága, amennyiben a tulajdonába került kölyköt csak a következő évben hozza el tenyészszemlére. Belépési nyilatkozatot azonban szükséges kitölteni a tagság létesítéséhez, melyet aláírva kérünk eljuttatni vagy postán a 1221 Budapest, Magyar utca 8. címre, vagy e-mailben az ekklub@gmail.com címre.

A következő évben befizetendő tagdíj a közgyűlés által elfogadott díj. Jelenleg ez az összeg 8000 Ft. Befizetést lehet átutalással is teljesíteni az alábbi bankszámlára:

Magyarországi Erdélyi Kopó Klub

73600149-11119566

Készpénzben történő befizetésre is van lehetőség a MEKK minden rendezvényén a helyszínen.

Minden első belépő kap egy tagszámot, ami nem változik évente. Az adott évre vonatkozó érvényes tagságot a MEKK által megküldött éves tagkártya igazolja.

Tagság létesíthető külföldi lakcímmel rendelkező tulajdonosnak is. A tagdíj ugyanannyi nekik, mint a belföldieknek.

Tagjaink e-mailen kapnak értesítést minden fontos eseményről és információról, továbbá a MEKK rendezvényeire kedvezményes díjon nevezhetnek.

Amennyiben MEOESZ Szövetségi kártyát is igényel a belépő, azt a belépési nyilatkozaton kérjük jelezni. Az ára 6000 Ft. A MEKK a tagjainak tagonként csak egy szövetségi kártyát tud igényelni. A Szövetségi kártya az FCI címet adó rendezvényekre (nemzetközi kutyakiállítások és munkaversenyek) biztosít kedvezményes nevezési díjakat, illetve kedvezményre jogosít a tenyésztéssel kapcsolatos szolgáltatási díjakból. A Szövetségi kártyát a MEKK fogja eljuttatni az igénylőnek. A Szövetségi kártya egy évre érvényes, évente újra meg kell igényelni, a száma évről-évre változik.

Tenyésztési Program kivonat (tenyészszemle szabályzat)

Minden erdélyi kopót a tenyésztésbe vétel előtt minősíttetni kell. Ez azt jelenti, hogy egy tenyészszemlén kell részt vennie, amelyen a küllemét bírálják el, és a képességeiről tesz tanúbizonyságot. Minden egy évesnél idősebb erdélyi kopót javasolt elhozni a szemlére akkor is, ha nem kíván vele a tulajdonosa a jövőben tenyészteni. Minden a szemlén keletkezett adat fontos a fajta egészének szempontjából, és a tenyésztőnek is fontos visszajelzést ad a tenyészkutyájának örökítő-képességéről.

Amennyiben a szemle nem eredményes, mert valamelyik fázisát a kutya nem teljesíti, akkor sem szabad elkeseredni, mert az bármikor megismételhető. A következő alkalommal a korábban már eredményesen teljesített fázis díját nem kell újra megfizetni. Egy évben 3 alkalommal rendez a MEKK szemlét, hogy minél többen el tudjanak jönni.

A szemlére való felkészülésben a MEKK segítséget nyújt, mely gyakorlások időpontjairól a MEKK Facebook oldalán lehet tájékozódni.