Tájékoztató tenyésztőknek


A törzskönyvezés mente


Az erdélyi kopó fajtájú ebek törzskönyvét a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (MEKK) vezeti.

A MEKK nyilvántartás-vezetője Sághy Melinda.

A törzskönyvezést a MEKK nyilvántartás-vezetőjénél kell kezdeményezni.

A tenyésztő az a személy, akinek a tulajdonában van a fialás időpontjában az anyakutya, a Származási Igazolás vagy Végleges Regisztrációs Lap szerint, vagy hivatalos, hiteles kölcsönadási, bérbeadási szerződése van a szuka kutya tulajdonosával.

A tenyésztő kizárólagos jogot gyakorol és felelősséget visel a törzskönyvezés teljes folyamata alatt a született alom törzskönyvezésének összes adminisztrációs követelményét illetően!

Alombejelentés előtti teendők

A tenyésztőnek az alom megszületése után legkésőbb 15 napon belül annak tényét be kell jelenteni elektronikus úton az ek.tenyesztesitanacs@gmail.com e-mail címen a teljes alomra vonatkozóan függetlenül attól, hogy a későbbiekben az alomból hány kölyök kerül törzskönyvezésre.


A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a tenyésztő nevét,
 • tagsági kártya számát,
 • a tenyészet/kennel nevét,
 • szülők származási iratán szereplő név, születési idő, MET. adatokat,
 • az alom születési idejét és
 • a született kölykök darabszámát, ivarát, színét és jegyeit, valamint ha van, az elhullást és rendellenességeket is, beleértve a fajtára nem jellemző szín, vagy szőrhibákat.

Alombejelentéshez szükséges dokumentumok

Az alábbi dokumentumokat egyszerre kell elküldeni. Az egyes fájlokat a tartalmuk alapján kérjük elnevezni (pl. kopohazifulestorzskonyv, alombejelento, KV, mikrochip). Minden kitöltendő nyomtatvány megtalálható a LETÖLTENDŐ ŰRLAPOK menüpontban.


Minden dokumentumot elektronikusan kérünk elküldeni az alábbi e-mail címre:

ektk2021@gmail.com

KÖTELEZŐ CSATOLMÁNYOK:


 • (Bérbeadási, vagy kölcsönadási szerződés)

A törzskönyvezést kizárólag a szuka kutya tulajdonosa, illetve az adott fedeztetési ciklusra annak bérlője kezdeményezheti saját, az FCI által levédett kennel neve alatt. A törzskönyvezett anyakutya meghatározott tenyésztési idényre átadható, ebben az esetben a tenyésztési jog a kedvezményezettet illeti meg a bérbeadási megállapodás vagy szerződés szerinti időszakban.

 • Fedeztetési jegy

A fedezés igazolására, a fedezőkan tulajdonosának a fedezés megtörténte után ki kell töltenie és alá kell írnia a Fedeztetési Jegyet. Ebből 1 példányt a tenyésztőnek kell átadnia.

 • Alombejelentő jegy

A tenyésztőnek Alombejelentő Jegyen kért összes adatot meg kell adnia és alá kell írnia. Azoknak az utódoknak a chipszámát is le kell jelentenie a tenyésztőnek, amelyekre nem vált ki származási iratot.

 • Mikrochip behelyezéséről szóló igazolás

Az Igazoláson a chipszám lehet matrica, vagy kézzel írott is, a lényeg az olvashatóság. Fontos, hogy az állatorvos aláírása szerepeljen rajta.

 • Származási Igazolás, Regisztrációs Lap (Pedigré)

Mindkét szülő származási iratát csatolni kell.

 • Képességvizsga bírálati lap, küllembírálati lap, tenyészszemle minősítő lap

Mindkét szülő bírálati lapjait csatolni kell.

 • Szövetségi kártya és MEKK tagsági kártya másolata

Ha nincs szövetségi kártyája, akkor a díjak kétszeresek.

 • A törzskönyvezési szolgáltatási díjak befizetésének igazolása

A befizetendő összegek a DÍJAK JEGYZÉKE menüpontban megtalálhatóak.


OPCIONÁLIS CSATOLMÁNYOK:

 • Kiállítási címeket és munkaverseny eredményeket igazoló dokumentumok

Minden olyan címet igazolni kell, aminek a származási iraton való feltüntetését kéri.

 • Egészségügyi szűréseket igazoló dokumentumok

Minden olyan szűrést igazolni kell, aminek a származási iraton való feltüntetését kéri.

 • Egyéb vizsgák eredményét igazoló dokumentumok

Fontos tudnivalók

Az utódok jelöléssel való ellátásához szükséges mikrochip a MEKK-től igényelhető. Az aktuális árat a DÍJAK JEGYZÉKE menüpontban megtalálhatja . Az igényelt mikrochipeket a MEKK felelős eljuttatni a tenyésztő állatorvosához, de a mikrochip behelyeztetése már a tenyésztő felelőssége.


A törzskönyvezés csak abban az esetben kezdhető meg, ha kért összes adat és dokumentum hiánytalanul rendelkezésre áll, azt a Tenyésztési Tanács ellenőrizte, jóváhagyta és a tenyésztő a a DÍJAK JEGYZÉKE menüpontban szereplő törzskönyvezéshez és a származási iratok kiállításhoz kapcsolódó összes szolgáltatási díjat igazoltan megfizette a MEKK részére. Amennyiben hiányosan vannak kitöltve a beküldött dokumentumok, vagy valamely dokumentum hiányzik, akkor erről hibajegyzék kerül kiállításra. A hibajegyzéken a nyilvántartás-vezető feltünteti, hogy mely dokumentumok hiánya, milyen következményekkel jár (pl.: születési dátum hiánya esetén nem adható ki származási irat, vagy champion igazolás hiánya esetén kiadható a származási irat, de arra nem lesz felvezetve az igazolatlan cím). A hibajegyzéket a nyilvántartás-vezető a dokumentumok leadását követő 15 napon belül írott, vagy elektronikus formában a tenyésztő részére megküldi.

A hiányosságok pótlására egy alkalommal van lehetőség. Amennyiben a hiánypótlást a tenyésztő a hibajegyzék kézhezvételétől számított 30 napon belül nem teljesíti, vagy az nem a megfelelő tartalommal érkezik meg, akkor a hiányosság súlyosságától függően vagy hiányosan kerül kiállításra - tehát csak az igazolt címek vezethetőek fel rá -, vagy nem adható ki a származási irat.

Amennyiben a hiányosság abból adódik, hogy a szülők, vagy egyik szülő nem teljesítette a tenyésztésbe vétel feltételeit, akkor a kölykök részére Ideiglenes Regisztrációs Lap kerül kiállításra. Ebben az esetben a törzskönyvbe is fel lesz vezetve a megfelelő bejegyzést (pl. a szülő nem rendelkezik az előírt minősítéssel).

A tenyészszemlén Tenyésztésből kizárt minősítést kapott szülő, vagy szülők utódai részére csak Eredet Igazolás állítható ki.

Abban az esetben, ha valamelyik szülőtől nem történt korábban várminta levétele, a törzskönyvezési folyamat megindításához a vérminta leadása elengedhetetlen a DNS alapú származás-ellenőrzéshez, mely a törzskönyvezés előfeltétele. A részletes leírás az alábbi linken olvasható.

A törzskönyvezéshez szükséges hiánytalan adatok és dokumentumok megküldését követően, miután a tenyésztési hatóságtól a DNS vizsgálat eredménye is beérkezett, a nyilvántartás-vezető leigazolja az Alombejelentő Jegyet és megrendeli a törzskönyvi bejegyzést és a származási iratok kiállítását a MEOE Szövetségtől, mely szerződésben vállaltan 15 napon belül elvégzi a törzskönyvezést, kiállítja a született kölykök származási iratait, és azt megküldi papír és elektronikus úton is a nyilvántartás-vezetőnek. A nyilvántartás-vezető kötelessége ellenőrizni a kiállított származási iratokon szereplő adatok helyességét. Amennyiben az adatok helyesek, a nyilvántartás-vezető aláírásával és pecséttel hitelesíti az iratokat, és kiküldi a tenyésztőnek.

A tenyésztő kötelessége a származási iratok kézhezvétele után az adatok helyességét átvizsgálni, ellenőrizni, és hiányosságok esetén korrekciót kérni.

Tulajdonjog átírás

A kiskutyák származási igazolásán annak kiállításakor csak a tenyésztő van feltüntetve. Ahhoz, hogy a kutya származási igazolásán a tulajdonos szerepelhessen szükséges a Tulajdonosváltozás igazoló lap kitöltése, aláírása, és eljuttatása a Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (MEKK) részére az eredeti származási igazolással együtt.

Azt javasoljuk, hogy a Tulajdonosváltozás igazoló lapot az adásvétellel egyidőben töltse ki és írja alá a tenyésztő és az új tulajdonos.

Az átírást intézheti a tenyésztő is, és az új tulajdonos is.

Átírás után a származási igazolást a MEKK visszapostázza a tulajdonosnak. Azonban lehetőség van az átírásra a MEKK minden rendezvényének helyszínén anélkül, hogy postázni kelljen a dokumentumokat.

Az átírás díját az új tulajdonos tagsága határozza meg, és az átírás díja is őt terheli :

 • MEKK tagoknak és/vagy szövetségi kártyával rendelkezőknek 3000 Ft
 • Szövetségi kártyával nem rendelkezőknek 6000 Ft

Tulajdonjogot átírni csak belföldi lakhelyű tulajdonosnak tud a MEKK.

Külföldi lakcímű tulajdonosnak export pedigrét kell kiváltatni, melyet a tenyésztőnek kell intéznie a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségénél (MEOESZ) közvetlenül. Az export pedigrén már kiállításkor a tulajdonos is fel van tüntetve, ezért külön átírási díja nincs. Az export pedigré kiváltásának díja a kennelclub.hu oldalon található.

Tagság létesítése új tulajdonosoknak

Érdemes az új tulajdonosok figyelmét felhívni, hogy az egyesületi tagság az első évben ingyenes számukra. Azonban a tagság létesítéséhez nekik is ki kell tölteni, aláírni és eljuttatni a MEKK részére egy Belépési nyilatkozatot.

Ennek részleteit megtalálják az alábbi linken: