TENYÉSZTÉSI TANÁCS

Az állattenyésztés általános célja az adott fajta küllemi és munka képességeinek generációról generációra történő továbbvitele, javítása. Ennek okán egy-egy egyed tenyésztése nem lehet öncélú, a tenyésztés csak akkor működik jól, ha a fajta jobbítása a cél. Ez az ebtenyésztésre is igaz. A fentiek szem előtt tartása miatt 2009. évben a MEOE Erdélyi Kopó Klub közgyűlése - sok éves hiányt pótolva - elfogadta a fajta tenyésztési szabályzatát. A szabályzatban, többek között, rögzítésre került egy olyan szakmai szervezet létrehozása, mely szükség és igény szerint segíti a tenyésztők munkáját, valamint igyekszik a különböző tenyésztési elképzeléseket összehangolni.

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub Tenyésztési Tanácsának tagjai:

Balogh Eszter
Dr. Pallós Andrea
Pelczéder Tibor
Sághy Melinda
Tatai Sándor

E-mail cím: ek.tenyesztesitanacs@gmail.com

Feladatuk elsősorban:

  • az állomány minél átfogóbb ismerete, ennek érdekében aktív részvétel a klub által rendezett tenyészszemléken, Tenyészszemle Bizottsági munkában
  • alombejelentők ellenőrzése, elbírálása
  • egy alomra engedélyt kapott kutyák utódellenőrzése, majd ezek alapján történő tovább tenyészthetőségének elbírálása
  • származási lappal nem rendelkező, regisztrált erdélyi kopók továbbtenyésztése esetén konkrét párosítási javaslat(ok) megtétele
  • 8 évesnél idősebb szuka tenyésztésbe vételének engedélyezése
  • szoros rokontenyésztés (szülő-kölyök, nagyszülő-unoka, testvér, féltestvér párosítás) engedélyezése
  • a tenyészhely és alomellenőrzések lebonyolítása
  • a tenyésztési, teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése, nyilvántartása és feldolgozása

Felhívjuk minden kedves erdélyi kopó tartó és tenyésztő figyelmét, hogy csak akkor gondolkodjon el erdélyi kopójának tenyésztéséről, ha ehhez megfelelő feltételekkel rendelkezik, és kutyája teljesítette a tenyésztésbe vonás feltételeit.

Kérjük, hogy a született kölyköket egyedileg megjelölve, származási lappal adják új gazdához, továbbá tájékoztassák az új tulajdonosokat az erdélyi kopók tartásának és tenyésztésbe vonásnak minimum feltételeiről.

A leendő kopótulajdonosokat kérjük, hogy kölyökvásárlás előtt, körültekintően tájékozódjon a fajta sajátosságairól, tenyésztési feltételeiről és kérjük, hogy csak minősített szülőktől származó erdélyi kopót vásároljon!

A megfelelő minősítésekkel bíró, megjelenésében és képességeiben is megfelelő erdélyi kopók tartása, a legjobb egyedek tenyésztésbe vonása, ezáltal a fajta jellegének fenntartása közös érdekünk.

Bármilyen kérdés, probléma felmerülése esetén, kérjük, keresse Tenyésztési Tanácsunkat, vagy a Klubvezetést, akik szívesen állnak a tenyésztők és az erdélyi kopó tartók rendelkezésére!