Származás Nyilvántartó Rendszer

Az erdélyi kopó Nemzeti Kincs és Hungarikum. Ugyanakkor veszélyeztetett állatfajta is. Az állománynövelés érdekében tett népszerűsítési erőfeszítéseink mellett fontos volt egy egységes on-line rendszerbe foglaltan mindenki számára elérhetővé tenni, hogy a fajta tenyésztése a visszatenyésztés kezdete, azaz 1968 óta hogyan alakult és hol tart most. A most elkészült adatbázis lesz az alapja további kutatási és monitoring tevékenységeknek is, melyek a feltöltött és számított adatokra épülnek. Egyben szolgáltató és tanácsadó szerepet is be fog tölteni a fajta iránt érdeklődők számára.


Az adatbázisra való igény már sok évvel ezelőtt megfogalmazódott. 15 évvel ezelőtt készült is egy on-line törzskönyvi rendszer, de pár év használat után kiderült, hogy nem elégíti ki a vele szemben támasztott igényeket. A feltöltése nehézkes volt, kizárólag származási adatokat tartalmazott, és a kinyert adatok csak részben voltak használhatóak. A rendelkezésre álló információknak csak a töredékét lehetett feltölteni.

Most egy olyan szoftvert sikerült megalkotnunk, mely nem csak egy egyszerű, a családfát bemutató program, hanem egy komplett tenyésztési tanácsadó rendszer, mely a származási adatokon kívül tartalmaz kiállítási és munka eredményeket, fotókat, tenyésztési adatokat, egészségügyi szűrések eredményeit, beltenyésztettségi és összehasonlító számításokat. Ezek alapján konkrét párosítási tervek készíthetőek, és hosszú távú tenyésztési célok fogalmazhatóak meg.


Az országhatár az információk áramlásában nem jelent akadályt ezentúl, és a szoftver segítségével a külföldi civil partnerszervezeteinkkel megoszthatjuk tudásunkat. Romániában, Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Hollandiában, Finnországban és az USA-ban is élnek olyan tenyésztők, akiknek ez a szoftver lehetőséget adna saját állományaik fejlesztésére. Román és cseh adatokat már most az induláskor is tartalmaz, de tervezzük, hogy a jövőben más országokban élő kopósok is feltölthetik a saját adataikat.


A Nemzeti Együttműködési Alap 2021-es pályázati kiírása 2020 októberében jelent meg. Novemberben beadtuk a pályázatunkat, melyben 1,5 M Ft-ért a szoftver fejlesztését és 500 ezer Ft értékben számítógépek és nyomtató beszerzését tűztük ki célul. 2021 februárjában a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesített róla, hogy nyertünk, de lefaragták a költségvetést, és csak 1,8 M Ft-ot kapunk mindenre. Áprilisban megkaptuk a támogatási okiratot, és elkezdtük keresni a fejlesztőket.

A megvalósításban olyan szakember segítségét vettük igénybe, akinek gyakorlata van hasonló szoftverek fejlesztésében, és rendelkezésére állnak a mai legmodernebb eszközök a megvalósításra. a 3 ajánlattevő közül ketten 2 M Ft feletti árat mondtak, míg a befutó fejlesztőnek amellett, hogy az eredetileg erre szánt pénzért elvállalta, nagyon jó referenciája is volt. Ő készítette 3 lófajta digitális méneskönyvét.

A rendszerspecifikáció megalkotása egész nyáron tartott, majd a fejlesztői munka szeptemberben a szerződés aláírását követően kezdődött el. Októberben készen volt az első demó verzió, melyben még tesztadatok voltak. Az első két fázis, a funkciók egy része, és a megjelenítés még december elején megvalósult, amit egy teszt linken el lehetett érni, és lehetett próbálgatni.

Az egyesületünk rendelkezésére áll az erdélyi kopó törzskönyvezett állományának adatbázisa 1968-tól, a kezdetektől napjainkig. Az elektronikus adatok összegyűjtéséért Kis Boglárkának, és Sághy Melindának tartozunk köszönettel. Nélkülük ez a rendszer nem jöhetett volna létre, hiszen ez az adatbázis volt az alapja mindennek.

Szintén nagy segítség volt, hogy a Magyar Ebtörzskönyv 1970-92 közötti származási lapjairól Bödők Gergely fotókat készített, így az elektronikus adatokat ellenőrizni, és javítani lehetett erre az időszakra vonatkozóan. A 2300 fotó visszaellenőrzése az adatokhoz kb. 2 hónapig tartott, napi 1-2 óra munkával.

Március elején a korábbi tesztelés során feltárt hibák és hiányosságok javítását követően megindult az éles adatokkal való feltöltés. A munka a múlt héten befejeződött.

300 e-mailváltás, több on-line megbeszélés és telefonhívás után elkészült, és elérhető immár mindenki számára.

A támogatásból végül egy számítógépet és tartozékait tudtuk megvenni, hiszen az összeget csökkentették. A gépet a nyilvántartás-vezető fogja használni. Az ő feladata lesz az adatbázis karbantartása is, és a friss adatok feltöltése.Jelenleg a szoftver az alábbi, bárki számára elérhető adatokat tartalmazza:

  • 1970-től az összes törzskönyvezett kutya származását
  • MEKK munkaverseny eredményeket 2006-tól napjainkig
  • MEKK klub és speciális kiállítás eredményeket 1989-től napjainkig
  • tenyészminősítési adatokat 2002-től napjainkig


Lehetőség van regisztrálni is a rendszer használatára, mely után újabb funkciók és adatok lesznek elérhetőek. Ilyenek a genetikai és egészségügyi szűrési adatok (ahol ismertek), és a fantom párosítás. Ez utóbbi azt jelenti, hogy egy adott kutyához egy párt kiválasztva megmutatja a rendszer az utód származását, és a beltenyésztettségi együtthatóját. A származás 5 generációig látszik, és PDF formában exportálható. A fantom párosítás csak a megfelelő minősítéssel rendelkező egyedekkel lehetséges. A regisztrált felhasználók egyéb adatokat és fényképeket is feltölthetnek bármelyik kutyához, melyek jóváhagyást követően válnak publikussá.

A regisztrációt a kezdőlapon a jobb felső sarokban lévő ablakra kattintással kell kezdeni. Az ekkor felugró ablakban a tagként regisztrált e-mail cím beírása után a jelszó megadása/megváltoztatása gombot kell megnyomni. Ezt követően a megadott e-mail címre a rendszer elküldi a belépési jelszót, amivel ugyanezen az ablakon be lehet már lépni regisztrált felhasználóként.

A regisztráció csak azok számára lehetséges, akiknek van tagsági száma. Az e-mail cím pedig, amire kérheti a jelszó megküldését, a tagként regisztrált e-mail cím. Ha bármilyen probléma merül fel a regisztrációval kapcsolatban, kérjük az ekklub@gmail.com címre jelezni.

Az adatbázisba feltöltött adatok önmagukban még egyelőre csak származási adatok, melyekből a génmegőrzést is támogató tenyésztői döntések szubjektivitás nélkül csak igen körülményesen hozhatóak meg. Ezért egy következő fejlesztés keretében, a fajta genetikai értékének fenntartása érdekében olyan irányban fogunk tovább lépni, hogy a szoftver a tenyésztőszervezetnek és a tenyésztőknek olyan, számításokon alapuló tanácsokat adhasson, melyek a tenyésztési célok megvalósulását szolgálják. A MEOESZ magyar fajtás projektjével együttműködve, a genetikai vizsgálatok eredményeit felhasználva ez a célkitűzés megvalósítható.

Az így létrehozott szoftver sokoldalú támogatást nyújthat majd. Megtudhatjuk, hogy az utódok beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket. Láthatóvá válik, hogy mely tenyésztési vonalak elvesztése forog veszélyben, vagyis melyek igényelnek több odafigyelést. Megtudhatjuk, hogy melyek azok az egyedek, amelyek nagy és fontos hatással voltak, vannak az állományra, ugyanennyire fontos-e a hatásuk a tenyésztési célokra. Nagyobb magabiztossággal kerülhetjük el a genetikai beszűkülést, a palacknyak effektust, és határozottabban tarthatjuk fent a genetikai sokszínűséget, ezáltal a fajta genetikai jólétét. A szubjektív döntések helyett a mérlegelést szakmai alapokra tudjuk helyezni, ami konfliktusok elkerülését teszi lehetővé, és gyorsabb döntéseket eredményez. A beavatkozási pontok meghatározása segíti a fajta fennmaradását.

A most elérhető szoftver és a jövőre vonatkozó terveket illetően mindenki észrevételeit, javaslatait várjuk, melyek a rendszer jobbá tételét célozzák.