Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata

Ezen szabályzat szerint vizsgáztathatók az egyéb, vaddisznó hajtásra használt kopófajták (szlovák kopó, alpesi tacskókopó, szávavölgyi kopó, stb.)

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:

1. Az erdélyi kopó hajtó kutya, mely önállóan keresi meg a nagyvadat és kitartóan, de óvatosan követi, hajtja azt. Eközben mindvégig hallható jellegzetes hajtóhangja, ami jelzésül szolgál a vadásznak és a többi kopónak is. A munkavizsga célja tehát, hogy elbíráljuk a kopó hajtóösztönének, hajtóhangjának meglétét, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.

2. Az erdélyi kopó hajtóképességét zárt vaddisznóskertben kell vizsgálni.

3. A fajta az FCI által a nemzetközi Champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.

4. A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezhető, melyen erdélyi kopók és rokon fajtáik (szlovák kopó, tacskókopó, stb.) indulhatnak.

5. A munkavizsga letételének alsó korhatára 1 év.

6. Az ötnyelvű munkavizsga bizonyítvány akkor adható ki, ha a kutya díjban végzett, a vizsgát eredményesen teljesítette.

7. A kutya a vizsga bármely fázisában viselhet GPS nyakörvet.

II. A FELADATOK RÉSZLETES LEÍRÁSA:

A vizsga részei:

  • Vaddisznóhajtás
  • Fegyelmi gyakorlatok: vezetékre vétel, pórázon vezethetőség, elfektetés
  • Vezetékmunka mesterséges vércsapán

1. Vaddisznóhajtás

A feladatot lehetőség szerint kb. 1 ha területű vaddisznós kertben kell végrehajtani. A vizsga során a kertben egyszerre csak 1 kutya tartózkodhat. A többi vizsgázó a kert határától hallótávolságra tartózkodik. A kutyavezető vadászebét a kertben a bírók tartózkodási helyéig pórázon vezeti, majd bírói utasításra nyakörvét leoldja, és a kutyát keresni küldi. A kutyának a kertben tartózkodó vadat 5 perc alatt fel kell lelnie, további 10 percig kell a vadat hajtania illetve állítania.

Amennyiben a kutya a vadat nem leli fel, és gazdájához visszatér úgy további két alkalommal újra indítható, de minden újraindítás 1 osztályzat levonásával jár a kereséséi stílus, a kitartás és a munkakedv értékelésénél. A kutyának a fellelt vadat hajtóhangon, kitartóan hajtania, az állítás során ugatnia kell. A munka során a biztonságos kontaktus távolság meglétére is figyelemmel kell lenni. Fontos, hogy a kopó a vaddisznó hajtása illetve állítása közben jellegzetes hangot adjon, különböző hangszíneken csaholjon. Amelyik kutya némán hajt a vizsgából kizárandó.

A rámenősség értékelésénél min. 1 osztályzat levonásával jár, ha a kutya a disznóba folyamatosan belefog, önuralmát elveszítve agresszíven támadja a vadat.

A kitartás értékelésénél 4-es osztályzatot az a kutya kaphat, amelyik folyamatosan, kitartóan hajtja, állítja a vadat.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél különösen figyelembe kell venni, hogy ha a kertben sűrűség található, onnan a kutyának a vadat ki kell szorítania, a csoportokba összeálló vadat meg kell mozdítania.

A munkakedv, szenvedély és a rámenősség értékelésénél az egyértelmű, "tiszta" állításért felkiáltójeles 4-es osztályzat adható, megfelelő indoklás mellett.

A vaddisznóskerti munka befejezését követően a bírók utasítására a kopót pórázra kell venni. A behívás módját, idejét a bírálati lapra megjegyzés formájában fel kell vezetni. Amennyiben a szabályzat alapján verseny kerül megrendezésre, azt a kopót, amelyet a bírói utasítástól számítva 10 percen belül nem sikerül megfogni, az azonos díjban végzettek végére kell sorolni.

2. Fegyelmi gyakorlatok

Vezetékre vétel:

A gyakorlatot mezőn vagy nagyobb nyílt területen végezzük. A gyakorlat elején a vezető a kutyát szabadon engedi, majd a bíró utasítására a szabadon futkározó kutyát vezetője magához hívja. A kopónak vezetőjéhez kell mennie, és eltűrnie, hogy a pórázt rácsatolja. A feladat értékelésénél figyelembe kell venni, hogy a vezető hány vezényszót adott, illetve, hogy a kutya milyen hamar ért a vezetőhöz. Maximális osztályzatot kap az a kopó: amelyik az első parancsra örömmel jön vezetőjéhez. Versenyből ki kell zárni azt a kopót, amelyik többszöri hívás ellenére sem tér vissza vezetőjéhez, illetve az első vezényszó kiadásától számított 10 percen belül nem tér vissza.

Pórázon vezethetőség:

A gyakorlatot mezőn illetve rudas erdő szélén végeztessük. A kutya nem viselhet szorító vagy szöges nyakörvet. A kutya a bíró utasítására vezetője mellett halad egyenesen, majd szintén utasításra bal és jobb irányba fordulatokat végez. A lényeg, hogy szemléltesse kopója vezethetőségét. A kutya nem rángathatja, nem húzhatja a pórázt, nem vontathatja magát. Az erdőben nem akadhat fenn a fákon.

A feladat végrehajtása közben, kb. fél perces közzel egy segítő két lövést ad le sörétes lőfegyverből, a kutyától legalább 20 méter távolságra. Maximális osztályzatot kaphat az a kutya, amelyik a lövésre közömbös. Nem hiba, ha a kutya érdeklődik. Amennyiben megijed, de kisvártatva normálisan folytatja a munkát, osztályzata maximum 2-es lehet. Ha ijedtsége nem múlik el, munkáját nem képes folytatni, a vizsgából 0-s osztályzattal kizárásra kerül.

Elfektetés:

Elfektetés szabadon: A vezető a kutyát a bíró által megjelölt helyen, de lehetőleg mezőn vagy erdő szélén elfekteti, majd eltűnik a kutya szeme elől. 5 perc elteltével visszatér kutyájához, és vezetékre veszi. Az elfektetés ideje alatt a kutyának nyugodtan a helyén kell maradni, nem baj, ha felül vagy feláll, de az elfektetés helyétől 5 méternél többre nem távolodhat el. Az elfektetés során a kutya mellett hátizsák vagy pokróc hagyható. Hiba, ha a kopó ugat vagy nyüszít.

Elfektetés rögzített vezetéken: A fenti gyakorlatot rögzített pórázon hajtja végre. Azonban a kutya ez esetben sem nyugtalankodhat, nem rághatja, rángathatja a vezetéket. Az elfektetés során a kutya mellett hátizsák vagy pokróc hagyható. Ha a feladatot rögzített vezetéken hajtja végre, legfeljebb II. díjban végezhet.

3. Vezetékmunka mesterséges vércsapán

Szintidő: 45 perc

A csapa hossza 600 méter, 2 tompaszögű töréssel, készítéséhez kb. 2 dl vér és friss vaddisznó- vagy szarvas csülök szükséges. A csapa kora 14-18 óra. A csapa végén zsigerelt-bevarrt nagyvad vagy vadbőr legyen.

A vezető a kutyát a nyom kezdetétől 10 méterre lefekteti, majd megkeresi a nyom kezdetét és megállapítja irányát. Ezután kutyájával a csapát felveteti, elkezdik a munkát.

A vezetékmunkához legalább 6 m hosszúságú vezeték használható, melyet a csapakövetésnél teljes hosszában ki kell engedni. A munka során a vezető halk szavakkal bíztathatja kutyáját, csapakövetés közben megállíthatja, lefektetheti, majd továbbindíthatja. Fontos, hogy a kutya a munka végéig megőrizze lelkesedését, és a csapa végéig pontosan és érdeklődve dolgozzon. Nem hiba, ha a kutya röviden letér a csapáról, de önmagát korrigálva visszatér és folytatja a munkát. Hiba viszont, ha a kutya nem érdeklődik a csapa iránt, idegen nyomra tér át és vissza kell helyezni az eredetire, ha a vezető nem engedi ki a vezetéket teljes hosszon, ha gyeplőzve irányítja kutyáját, vagy visszafordulva a bíróknak kitett jeleket figyeli. A kutyát kétszer lehet ismételten a helyes csapára tenni. Ismételt csapára tételnek számít, ha azt a bíró rendeli el, amennyiben a kutya a terepadottságok figyelembe vételével kb. 30-40 méterre eltávolodott a csapától, és arra magától nem talál vissza. Ilyenkor a csapát a bíró mutatja meg. Ha a vezető észreveszi, hogy a kutyája letért a csapáról, és magától visszateszi, nem számít ismételt csapára tételnek, de a bizonytalankodást az értékelésnél figyelembe kell venni. A bírálatnál fontos szempont a kutya stílusa, hogy a csapán kellő higgadtsággal, koncentráltsággal dolgozik-e, a külső tényezők mennyire zavarják. Természetesen fontos tudni, hogy ez a fajta alapvetően szangvinikus, így a koncentráltságát ezt figyelembe véve kell elbírálni.

Bírálati szempontok:

A. Munkastílus: A kopó a nyomon higgadtan, koncentrálva dolgozik. A külső tényezők nem zökkentik ki a munkából. Ennek bírálata során figyelemmel kell lenni az adott fajta vérmérsékletére. A kopó mélyen tartott orral keres.

B. Csapázó kedv, akarat: Bírálni kell, hogy a kutya szívesen, szenvedélyesen keresi-e a nyomot, a nehezebb szakaszokon is kitartóan folytatja-e a munkát.

C. Nyombiztosság: Figyelni kell, hogy a kutya kellő következetességgel, magabiztosan követi-e a csapát, tévesztés esetén milyen hamar korrigálja magát vagy a vezetőnek kell visszatenni a helyes nyomra. Az esetleges idegen nyomokat hagyja figyelmen kívül vagy csak egész röviden mutassa meg, de magától térjen vissza a követendő csapára.

D. Együttműködés a vezetővel: Fontos, hogy a kutya önállóan, magabiztosan kövesse a nyomot, de emellett tartsa a kapcsolatot a vezetővel, vegye figyelembe a vezető utasításait (pl. a tempóra vonatkozóan), szükség esetén a vezető vissza tudja hívni, le tudja fektetni kutyáját.

III. A VIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A munkavizsga csak akkor tekinthető eredményesnek, ha a kutya minden fázist értékelhetően teljesített, és ha minden feladatból elérte az alábbi táblázat szerinti minimum osztályzatot illetve összpontszámot. A vizsga tetszőleges időpontban ismételhető.