Tenyésztők hivatalos nyilvántartása

2021.06.02

Kedves Tenyésztők!


2021.06.01-től újabb fontos változás jön, ami a tenyésztést érinti!

A FELIR azonosító megléte nem lesz elegendő a tartáshoz, eladáshoz. A tartási helyet, ahol a tenyésztői tevékenységet folytatjátok, nyilvántartásba kell vetetni a helyileg illetékes Járási Kormányhivatalnál (Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálynál).

A nyilvántartásba vétel a FELIR azonosítóval együtt elengedhetetlen feltétele annak, hogy legálisan értékesíthessétek a kiskutyákat!

Szeretnénk megnyugtatni mindenkit, hogy az, aki tisztességesen tenyészt, az ezután is fog tudni dolgozni!

A nyilvántartásba vétel kötelező, a FELIR azonosító megléte nem helyettesíti. 2021.06.01-től a kereskedők csak nyilvántartásba vett születési létesítményből vásárolhatnak kutyát, viszont az, ha nem adunk el kutyát kereskedőnek még nem mentesít a kötelezettség alól!

Az illetékes mindig a helyi "Járási Kormányhivatal". Nem minden járásban van Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály. A Budapest kerületeiben élők két járáshoz tartoznak:

Érdi Járási Hivatalhoz tartozó kerületek: I., V., VI., VII., VIII., IX., XI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXII., XXIII.

Gödöllői Járási Hivatalhoz tartozó kerülete: II., III., IV., X., XIII., XIV., XV., XVI., XVII.

Magánszemély személyesen, vagy postán ajánlott levélben, vagy az "e-papír" rendszeren keresztül nyújthatja be.

A vállalkozók, cégek csak elektronikusan az "e-papír" rendszeren keresztül.

Kitöltés:

· A személyes, vagy cégadatok értelemszerűen.

A felelős személy az, aki az állatok tartásáért felel, neki a helyszíni szemlénél jelen kell lennie.

· Az építmények a kennelek, fiaztatók, futtató stb. amiket a tevékenységhez használtok. A méreteket, használt anyagokat kell megadni egy rövid leírásban. A részleteket majd látják a helyszínen.

· A tartandó kutyák száma, amennyit reálisan lehet tartani egyszerre. Ezt a hatóság majd mérlegeli.

· Például, hogy be van kerítve, a kutyák más állatokkal nem érintkeznek, a rágcsálóirtás megoldott, jól takarítható, stb.

A nyilvántartásba vételt helyszíni szemle előzi meg!


A beadás előtt azért mérlegelni kell, hogy megfelelőek-e a tartási körülmények, ha nem, akkor tenni kell a dolog érdekében, mivel mindenkit ellenőrizni fog a hatóság.

Az alábbiakban láthatjátok a 41/2010 (II. 26.) kormányrendeletben leírt minimális tartási körülményeket:


A kedvtelésből tartott állatok tartására és az állatokkal való bánásmódra vonatkozó rendelkezések

13. § Az állattartónak rendelkeznie kell a kötelező immunizálásra vonatkozó mindenkori adatokkal és dokumentumokkal, egyedi tartós megjelöléssel rendelkező állat esetében az állat azonosítására vonatkozó adatokkal és dokumentumokkal is. Amennyiben az állat új tulajdonoshoz kerül, részére e dokumentumokat át kell adni, illetve tájékoztatni kell az állat fajáról (fajtájáról), - ha ismert - az egyed neméről és koráról, továbbá az egyed tartásához szükséges minimális ismeretekről.

(jegyzet: Állomány nyilvántartás, oltási könyv, mikrochipes megjelölés, veszettség elleni kötelező védőoltás, érvényességi időn belül!)

14. § (1) Az állatok számára a táplálékot, továbbá a nyulak és rágcsálók esetében a fogak koptatásához szükséges rágóanyagot az adott fajnak, az egyed korának és élettani állapotának megfelelő minőségben, mennyiségben és lehetőség szerint az adott faj természetes viselkedési szokásaihoz leginkább alkalmazkodó időközönként kell biztosítani.

(2) A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult élet- és szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

(3) * A kedvtelésből tartott állatot és az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell. Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

(4) A kedvtelésből tartott állat tartási helyének olyan méretűnek kell lennie, hogy az állat fajára jellemző mozgási igényét ki tudja elégíteni. Lófélék és eb esetében a mozgási igény az állat mozgatása útján is kielégíthető, azonban esetükben is törekedni kell az olyan tartási módra, amely lehetővé teszi az állat kedve szerinti mozgását.

(5) * Tilos

a) kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan,

b) *

c) gerinces állatot kör alapú kalitkában vagy gömb alakú akváriumban,

d) gerinces állat kifejlett egyedét 30 liternél kisebb űrtartalmú térben

tartani.

(6) * Tartósan csoportosan tartott ebek esetén számukra egyedenként legalább 6 m2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minősül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig.

(jegyzet: A hatóság a tartási hely méretét szigorúan veszi, viszont amennyiben a körülmények jók, csak a méretekkel van nem eltúlzott gond, akkor a 4. pontban leírtaknak megfelelően elvileg beszámítható a tartási hely méretébe egy kutyafuttató, udvar, bekerített rész, amit a kutyák használnak, oda ki vannak engedve, valósan, életszerűen. A helyszíni szelekor erre hivatkozni kell, mindenképp írassátok bele a jegyzőkönyvbe.)