Támogatási Program genetikai vizsgálatok költségeinek mérséklésére

2022.04.22

Kedves Klubtagok, kedves kopótulajdonosok!

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub az Alapszabályában megfogalmazta az alábbi célokat:

 • Az erdélyi kopó fajta minőségének, genetikai állományának megőrzése, javítása és ennek érdekében saját-teljesítmény és ivadékvizsgálati rendszer kidolgozása és alkalmazása.
 • Tagjainak erdélyi kopóval kapcsolatos tenyésztési tevékenységének szervezése és támogatása.

A Klub Elnöksége a 2022. április 17-i határozata értelmében 2022. április 19. napjától kezdődően az Alapszabály fent kiemelt céljai elérése érdekében Támogatási Programot valósít meg.

A Támogatási Program célja a hazai FCI törzskönyvbe bevezetett vagy honosított fajtatiszta egyedek tulajdonosának és/vagy tenyésztőjének támogatása a Programban meghatározott költségek mérséklése által.

A Program az alábbi területeken felmerülő költségek mérséklésére irányul:

 • genetikai vizsgálat a barna, a szürke (kék), illetve sárga szín öröklődésére

 • genetikai vizsgálat a hosszú szőr öröklődésére

A Programra elkülönített keretösszeg 200.000. Ft.


A programban való részvétel feltételei

Az a személy vehet részt a programban, aki

 • magyarországi lakcímmel rendelkezik,
 • a MEOESZ FCI törzskönyvébe bejegyzett vagy honosított, származási igazolással, vagy végleges regisztrációs lappal rendelkező kutya tulajdonosa,
 • a tulajdonában lévő kutya megszerezte a tenyészthető, vagy a korlátozottan tenyészthető, vagy a regisztrálható minősítést,
 • szuka esetén a tulajdonos tenyésztési kérelmet (a honlapon a letölthető nyomtatványok között elérhető) is csatolt a támogatási kérelméhez,
 • érvényes adott évi klubtagsággal rendelkezik.

Tehát nem lehet támogatást kérni

 • külföldön kiállított, de a MEOESZ által nem honosított FCI származási igazolással rendelkező, vagy
 • ideiglenes regisztrációs lappal rendelkező, vagy
 • nem törzskönyvezett, vagy
 • nem FCI törzskönyvezett kutya vonatkozásában.


A támogatás összege

A vizsgálatok ára:

Barna szín (B): 9.600 Ft

Szürke szín (D), sárga szín (E), hosszú szőr (PL): 8.000 Ft

Tekintettel arra, hogy nem minden egyed esetén van szükség a négy vizsgálat elvégeztetésére, az alábbi összegben történik a támogatás:

A kérelem benyújtása és elbírálása

A kérelmet beszkennelve vagy befotózva az ekklub@gmail.com címre kell elküldeni.

A kérelemhez csatolandó dokumentumok:

 • Támogatási Program kérelem kitöltve, aláírva 1 példányban
 • Származási Igazolás 2 oldalas másolata
 • Szuka tulajdonos esetén a tenyésztési kérelem

Hiányosan kitöltött kérelem javítására, vagy az egyéb mellékletek bármelyike hiányának pótlására egy alkalommal van lehetőség. Ezért fokozottan ügyeljenek a pontos kitöltésre, a kért dokumentumok hiánytalan csatolására!

A támogatási kérelem és mellékleteinek ellenőrzése, az előírt feltételeknek való megfelelés megállapítása után a kérelmezőt értesítjük.

A kérelmek feldolgozása a beérkezés sorrendjében folyamatosan a Program végéig, vagy a keretösszeg kimerüléséig történik.


A vizsgálatok megrendelése, kifizetése és az eredmények közlése

A vizsgálatokat a Klub rendeli meg. Amennyiben szükségesnek látjuk a megjelölt vizsgálatokon a módosítást, egyeztetünk a kérelmezővel. A kitöltött vizsgálatkérő lapot e-mailben juttatjuk el a kérelmezőnek, akinek azt kinyomtatás után vinnie kell magával az állatorvoshoz a vérvételre. Az állatorvos aláírása is szükséges a nyomtatványon.

Ezt követően az EDTA-s csőbe levett 5-8 ml vérmintát a nyomtatvánnyal együtt a kérelmezőnek kell elpostáznia az alábbi címre:

SeqOmics Biotechnológia Kft.

6782 Mórahalom

Vállalkozók útja 7.


A vizsgálatok díját a Klub fizeti ki.

Az önerő összegét az alábbi bankszámlaszámra kérjük beutalni:

Magyarországi Erdélyi Kopó Klub

73600149-11119566 (Takarékbank)

Közlemény: adomány


Az eredményeket e-mailben küldjük meg a tulajdonos részére.


Egyéb rendelkezések

A Támogatási Program 2022. április 19. napjától 2024. december 31-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig él. A Klub Elnöksége a Program tapasztalatait folyamatosan értékelni fogja, és annak alapján dönt a jövőben annak továbbviteléről.

Annak a kutyának a származási igazolásán, melynek vonatkozásában a támogatást kérik, külön kérelemre feltüntetésre kerülhet az adott vizsgálat eredménye.

A fenti feltételeknek mindenben megfelelő kérelem és mellékletek esetén a támogatási összeget a kérelmező részére további mérlegelés nélkül megítéljük.

A Klub fenntartja a jogot, hogy a Támogatási Programot vagy annak feltételeit a jövőben és, a jövőre nézve a későbbiekben megváltoztassa, vagy a Programot megszüntesse.