Támogatási Program Futóverseny nevezési díjának mérséklésére

2023.01.25

Kedves Klubtagok, kedves kopótulajdonosok!

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (továbbiakban: Klub) az Alapszabályában megfogalmazta többek között az alábbi célt:

  • Tagjainak erdélyi kopóval kapcsolatos sport és tenyésztési tevékenységének szervezése és támogatása, erre vonatkozó programok szervezése.

A Klub Elnöksége a 2023. január 24-i határozata értelmében az Alapszabály fent kiemelt célja megvalósítása érdekében Támogatási Programot valósít meg.

A Támogatási Program célja a hazai FCI törzskönyvbe bevezetett vagy honosított fajtatiszta erdélyi kopó egyedek tulajdonosának támogatása kutyás futóversenyen való részvétel céljából.

A Programra elkülönített keretösszeg évente 200.000. Ft.

A programban való részvétel feltételei

Az a személy vehet részt a programban, aki

  • magyarországi lakcímmel rendelkezik,
  • a MEOESZ FCI törzskönyvébe bejegyzett vagy honosított kutya tulajdonosa,
  • érvényes adott évi klubtagsággal rendelkezik.

Tehát nem lehet támogatást kérni

  • külföldön kiállított, de a MEOESZ által nem honosított FCI származási igazolással rendelkező, vagy
  • nem törzskönyvezett, vagy
  • nem FCI törzskönyves kutya vonatkozásában.

A fenti feltételektől való eltérésről az Elnökség dönthet.

A támogatás összege

A Támogatási Program a nevezési díjak 100%-át biztosítja támogatásként, de versenyenként egy csapat esetében maximum 50.000 Ft-ot, egyéni nevező esetében maximum 10.000 Ft-ot.

A kérelem benyújtása és elbírálása

A kérelmet egy személy nyújthatja be vagy egy csapat képviseletében, vagy egyéni indulóként az ekklub@gmail.com címre megírt levél formájában.

A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani, a rendezvényekre vonatkozóan.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • A verseny helyét és idejét
  • A versenyen indulók és kutyáik névsorát
  • A nevezési díjak teljes összegét

A támogatási kérelem ellenőrzése, az előírt feltételeknek való megfelelés megállapítása után a kérelmezőt értesítjük.

A kérelmek feldolgozása a beérkezés sorrendjében folyamatosan a Program végéig, vagy a keretösszeg kimerüléséig történik.

A támogatás kifizetése

A nevezési díjakról a Klub nevére szóló számlát kell kérni. A számla összegének 100%-át a Klub fizeti ki.

A teljes nevezési díj és a támogatás összege közötti különbség, vagyis az önerő összegét az alábbi bankszámlaszámra kérjük beutalni:

Magyarországi Erdélyi Kopó Klub

73600149-11119566 számlaszámra (Takarékbank)

Közlemény: adomány

Egyéb rendelkezések

A támogatás felhasználásáról, vagyis a versenyen való részvételről fényképes beszámolót kell készíteni, és azt megküldeni e-mailen a versenyt követő 10 napon belül. A megküldött fotókat a Klub a honlapján és egyéb internetes felületeken közzéteszi. Ezért a fotók jogtisztaságáról a kérelmezőnek a megküldéskor nyilatkoznia kell.

A Klub Elnöksége a Program tapasztalatait folyamatosan értékelni fogja, és annak alapján dönt a jövőben annak továbbviteléről.

A Klub fenntartja a jogot, hogy a Támogatási Programot vagy annak feltételeit a jövőben és a jövőre nézve a későbbiekben megváltoztassa, vagy a Programot megszüntesse.