8. A tenyészhely és alomellenőrzés, valamint a származás ellenőrzés módja és dokumentálásának rendje

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés j) pontja szerint

A tenyésztőkkel való szoros kapcsolattartás, a törzskönyvezéshez kapcsolódó adminisztrációban és az alomnevelésben történő segítségnyújtás, a született kölykök és alom jellemzőinek felvétele céljából a TT az alomlátogatások alkalmával alomellenőrzést és tenyészhely ellenőrzéseket is végez. Különös esetben az ellenőrzést elnökségi tagok is végezhetik.

A tenyészhely ellenőrzés során ellenőrizni kell a szóban forgó tenyészet adottságait, hogy azok mennyiben felelnek meg az 1. sz. mellékletben foglaltaknak és az adott fajta igényeinek, valamint az Állatvédelmi Törvény erre vonatkozó előírásainak. Vizsgálni kell azt is, hogy a meglévő állomány jóléte biztosított-e és, hogy a tenyészhely alkalmas-e az alom felnevelésére.

Az ellenőrzés célja egyben, hogy a MEKK meggyőződhessen az optimális feltételek meglétéről, hiszen ezek szükségesek ahhoz, hogy az öröklött tulajdonságok maximálisan kifejeződhessenek.

A látottakat jegyzőkönyvben kell rögzíteni, és javaslatot adni a tenyészhely elfogadására. Szükség esetén fel kell hívni a figyelmet a hiányok pótlására, és ennek elvégzésére határidőt kell megállapítani, amiről tájékoztatni kell a kérelmező tenyésztőt.

Az ellenőrnek, az állatorvos által történő mikrochipes megjelölés időpontja után (vagy ezzel egyidejűleg) meg kell látogatnia az almot, hogy az összes kölyök azonosítható legyen. Az ellenőrnek minden alomlátogatás során meg kell győződnie az Alombejelentő Jegyen található összes adat helyességéről.

Az alomlátogatásról Alomellenőrzési Jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza az összes, az alom születéséhez kapcsolódó tenyésztési eseményt. A jegyzőkönyvön szereplő összes kérdés megválaszolása, és összes adat megadása kötelező, illetve észrevétel tehető mind az ellenőrök, mind a tenyésztő részéről, melynek valódiságát aláírásukkal igazolják. A jegyzőkönyv 2 példányban készül, melynek 1. példánya a tenyésztőnél marad, a 2. példány a TT példánya.

Az alomlátogatás lehetőségét a tenyésztőnek úgy kell biztosítania, hogy az ellenőr az összes kölyköt megszemlélhesse.

Az alomellenőrzés során minden kölyöktől DNS mintát kell venni. Az alomellenőrzés idejét úgy kell meghatározni, hogy a mikrochip behelyezését követően, vagy azzal egyidejűleg történjen meg, mivel a DNS mintavétel során a mikrochip számát is rögzíteni kell a jegyzőkönyvön. A mintavételhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat kell kitölteni:

  1. DNS mintavétel beleegyező nyilatkozat
  2. DNS mintavételi jegyzőkönyv
  3. DNS mintavételi lap

Amennyiben a tenyésztő nem járul hozzá a DNS minta levételéhez, vagy a DNS vizsgálat elvégzéséhez, illetve amennyiben a vizsgálat alapján a származás valótlansága, vagy valótlan adatok közlése nyer bizonyítást, úgy azt a TT-nek jelentenie kell a tenyésztési hatóság felé és a vizsgálat idejére a tenyésztő tenyésztési jogát fel kell függesztenie, addig az alom egyedeinek nem adhatóak ki a származási iratok.

Ha az összes adminisztrációs kötelezettség igazoltan teljesítésre került, és a DNS vizsgálat eredménye beérkezett, a nyilvántartás-vezető a származási iratok kézhezvétele után azokat köteles haladéktalanul megküldeni a tenyésztő részére.

A tenyésztő kötelessége a származási iratok kézhezvétele után az adatok helyességét átvizsgálni, ellenőrizni, és hiányosságok esetén korrekciót kérni.