4. számú melléklet - A tenyésztésbe vétel feltételei

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8.§ (4) bekezdés g) pontja szerint

A tenyésztői munka szakértelmet, felelősségteljes gondolkodást, kitartást, önzetlenséget igényel. A MEKK elítéli és semmilyen közösséget nem vállal az olyan jellegű tevékenységgel, amely az erdélyi kopó kutyafajta pusztán gazdasági, kereskedelmi szempontú szaporítására irányul, ellenben a tőle elvárható legmagasabb szinten támogatja azokat a tenyésztőket, akik tevékenységüket a felelős és lelkiismeretes kopótenyésztés és állattartás értékrendje szerint végzik.

A fajta védelmét, fenntartását szolgálandó alapvető érdekünk, hogy az általunk tenyésztett kölyök fizikumát és idegrendszerét tekintve is egészséges legyen. A kölyköket szeretettel, emberközelben neveljük, hogy később az új gazdánál zökkenőmentesen tudjanak beilleszkedni.

1. Tenyésztésvezető és Tenyésztési Tanács

A MEKK Elnöksége a tenyésztés koordinálása, a tenyésztők munkájának segítése céljából Tenyésztési Tanácsot (a továbbiakban: TT) hoz létre, melyet a Tenyésztésvezető irányít.

A Tenyésztési Tanács feladatai:

 • a tenyésztési szabályzat betartatása,
 • a tenyészkutyák tartási körülményeinek szúrópróba szerű ellenőrzése,
 • fedezőkanok nyilvántartásának vezetése,
 • a tenyészszemlék bírólistájának összeállítása,
 • a beadott alombejelentés ellenőrzésének koordinálása,
 • az alomellenőrzések megszervezése és megvalósítása, az Alomellenőrzési Jegyzőkönyv kitöltése,
 • a beadott Tenyésztési Kérelmek - regisztrált erdélyi kopók tenyésztése, szoros rokontenyésztés, idős egyedek tenyésztése, stb. - elbírálása,
 • a korlátlan tenyészengedély kiadhatóságának elbírálása,
 • származási regisztráció kérelmek elbírálása a tenyészszemle bizottság javaslatának ismeretében,
 • a tenyészengedélyek utólagos visszavonásával kapcsolatos döntések és az ezzel kapcsolatos teendők elrendelése, az eredmények jelenléte esetén az ezzel kapcsolatos döntéshozatal,
 • a DNS mintavételek megszervezése, koordinálása, ennek tekintetében az illetékes hatósággal történő együttműködés, az eredmények lekérdezése, dokumentálása, a tenyésztőknek történő információ szolgáltatása, amennyiben az eb még nem rendelkezik leadott mintával úgy az utólagos DNS mintavétel elrendelése
 • az örökletes betegségek kiszűrésére alkalmas vizsgálatok előírása, az eredmények dokumentálása

2. A tenyésztésbe vétel általános feltételei

Az a kutya vonható tenyésztésbe, amely

 • Az FCI által elismert Származási Igazolással, vagy Végleges Regisztrációs Lappal, illetve a rövidlábú erdélyi kopó a nemzeti törzskönyv szerint kibocsátott Nemzeti Származási Igazolással vagy Nemzeti Regisztrációs Lappal rendelkezik. Ideiglenes Regisztrációs Lappal vagy Eredet Igazolással rendelkező egyed tenyésztésbe vonása nem engedélyezett!
 • Tartós és ellenőrizhető egyedi jelöléssel van ellátva.
 • Elérte a 18 hónapos életkort.
 • Funkcionálisan egészséges. A csípő- és könyök ízületi diszplázia szűrés ajánlott. A diszplázia szűrés eredményeit a párosítások során a 9-es pontban leírtak szerint kell figyelembe venni. Egészséges, örökletes betegségektől mentes egyed vehető tenyésztésbe!
 • Tenyészszemlén Tenyészthető, vagy legalább az 4. pontban leírt minősítések közül a 2 a) vagy b), vagy 5 a) minősítést szerzett.

Fentieken túl a tenyészhelynek alkalmasnak kell lennie egy egészséges alom felneveléséhez.

3. A tenyésztésbe vétel különös feltételei

 • Külföldi tulajdonban lévő erdélyi kopók akkor vonhatók tenyésztésbe Magyarországon, ha a Származási Igazolást kibocsátó ország tenyésztési feltételeinek megfelelnek. Import kutyáknak a magyarországi tenyésztési feltételeknek kell megfelelni. Az itthon született és törzskönyvezett, de külföldi tulajdonban lévő kutyák esetében a külföldön szerezett munkaminősítések megfeleltethetők, a TT döntése alapján.
 • Azon erdélyi kopók, amelyek a tenyészszemlén Korlátozottan tenyészthető minősítést szereztek, utódellenőrzés eredménye alapján kaphatnak korlátozás nélküli tenyészengedélyt. Az utódellenőrzés akkor tekintendő sikeresnek, ha az utódok minimum 50%-a Tenyészthető minősítést szerzett. 2 vagy 3 kölyök születése esetén minimum két utódnak Tenyészthető minősítést kell szereznie. 1 kölyök születése esetén a párosítás külön engedély nélkül ismételhető. Az utódellenőrzés eredményét a TT bírálja el, annak Származási Igazoláson történő feltüntetését a nyilvántartás-vezető végezheti.
 • Azon erdélyi kopók, amelyek a tenyészszemlén Tenyészthető minősítést szereztek, de az utódellenőrzés során az egyed fajtatisztasága kétségessé válik, illetve az utódok teljesítménye alapján az egyed által örökített nem kívánatos tulajdonságokra derül fény, az egyed Tenyészthető minősítését a TT visszavonhatja, és/vagy alacsonyabb osztályba sorolhatja. Az utódellenőrzés az anya és/vagy az apa esetén 1-1 másik pártól származó utódjaira is ki kell, hogy terjedjen a döntés meghozatala előtt. Ha már korábban voltak a szukának vagy kannak másik pártól utódai, akkor azt figyelembe kell venni.
 • Az ismeretlen származású, szerzett, vagy talált, a születése alkalmával nem törzskönyvezett kutya, tenyészszemle eredménye alapján regisztrálható. A TT a konkrét párosítási elképzelés ismeretében korlátozott számú alomra tenyésztési engedélyt adhat.
 • Egyedi esetben engedély adható 8 évesnél idősebb szuka tenyésztésbe vonására, amennyiben kiemelkedő adottságai indokolttá teszik, és egészségi állapota ezt megengedi. Az engedélyt a tervezett fedeztetés előtt legalább két hónappal a TT-től kell kérni.
 • Szoros rokontenyésztést (szülő-kölyök, nagyszülő-unoka, testvér, féltestvér párosítást) az állomány jelenlegi állapotában lehetőleg kerülni kell. A TT az ettől való eltérést engedélyezheti. Azon egyednek/egyedeknek, amelyekre a rokontenyésztés történik, legalább 6 évesnek kell lenni. A megalapozott döntéshozatal érdekében lehetőleg a testvéreket, szülőket, utódokat is minél nagyobb számban - de minimum öt, 12 hónapnál idősebb egyedet - be kell mutatni az engedélyezési eljárás során. A kérelmet a TT-hez kell benyújtani.

Szoros rokontenyésztésre engedély akkor adható, amennyiben a pároztatni kívánt egyedek

 • a tenyésztésbe vételi feltételeket teljesítették,
 • küllemük, idegrendszerük és munkájuk alapján kiemelkedő egyedek,
 • nem rendelkeznek azonos hibákkal,
 • korábban már tenyésztésbe kerültek, utódaik alapján számítani lehet jó örökítő képességükre.

Tenyésztésből való utólagos kizárás lehetséges esetei:

 • Amennyiben egy Tenyészthető minősítést szerzett egyednél, illetve utódainál utólag súlyos egészségügyi probléma, betegség, vagy viselkedési probléma lép fel, amelyről megállapítható, hogy genetikai eredetű, örökíthető, akkor az adott egyed a TT által a tenyésztésből kizárható, és ivartalanítandó. Az eljárás során a TT jogosult az adott egyed és/vagy utódainak bármely szükséges állatorvos vizsgálatának elvégzését elrendelni. A vizsgálatok ideje alatt a kutya nem vonható tenyésztésbe. Tenyésztésből kizáró határozat csak abban az esetben hozható, ha ennek indokoltságát a vizsgálatok igazolják.
 • Ha a TT által elrendelt DNS vizsgálat során a kutyáról kiderül, hogy nem erdélyi kopó, vagy a származásellenőrzési eljárás során kiderül, hogy a származása nem egyezik meg a Származási Igazolás adataival, a Származási Igazolását vissza kell vonni.
 • Igazolt súlyos csípőízületi diszplázia esetén a kutyát a TT a tenyésztésből kizárja, és ivartalanítandó.

A tenyésztésből való kizárásról a tulajdonost jól érthetően és megindokolva kell ajánlott levélben értesíteni.

Az utólagos kizárást a Származási Igazolásra fel kell vezetni, és a törzskönyvben is rögzíteni kell.

Amennyiben a tenyésztésből kizárt egyedet mégis tenyésztésbe vonják, az utódok nem kaphatnak Származási Igazolást. Részükre Eredet Igazolás adható ki. Az utódok chipszámát a TT felé le kell jelentenie a tenyésztőnek. Az utódok esetében a Tenyészszemle Bizottság a tenyészszemlén való megfelelés alapján dönthet a Származási Igazolás kiadásáról.

A fentiekben nem szabályozott vagy nem egyértelműen eldönthető eset engedélyezése a TT hatáskörébe tartozik. Az engedély kiadásához minden esetben a TT legalább 3 tagjának egyetértő szavazata szükséges.