4. A tenyészeb minősítés rendje

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés f) pontja szerint


A Tenyészszemle Bizottság

A tenyészszemle-minősítések kiadására a Tenyészszemle Bizottság jogosult.

A Tenyészszemle Bizottság tagjai a tenyészszemlén a küllembírálatot végző bíró (bírók) és a képességvizsgán bíráló vadászkutya teljesítménybírók, valamint a TT bizottságban részt vevő tagjai.

A Tenyészszemle Bizottság a tenyészszemle helyszínén dönt a kutya tenyészszemle-minősítéséről a küllembírálat és a képességvizsga eredménye alapján.

A tenyészszemle-minősítések

A Tenyészszemle Bizottság az alábbi tenyészszemle-minősítéseket vezetheti fel a Tenyészszemle Minősítő Lapra:

1. Tenyészthető

Ezt a minősítést azon erdélyi kopó kaphat, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott standard előírásainak megfelel, kiegyensúlyozott idegrendszerről tesz tanúbizonyságot, és a képességvizsgát eredményesen teljesíti.

· Korlátozottan tenyészthető

· korlátozott alomszámra szóló engedély utódellenőrzés mellett

Ilyen minősítés adható, amennyiben az egyed külleme az FCI által az adott fajtára meghatározott standard előírásainak megfelel, kiegyensúlyozott az idegrendszere, de a képességvizsga eredménye alapján nem mutat kiegyensúlyozott teljesítményt, és a Tenyészszemle Bizottság úgy ítéli, meg, hogy szükség van az utódellenőrzésre.

· korlátozott alomszámra szóló engedély TT engedéllyel célpárosításra utódellenőrzés mellett

Ezt a minősítést akkor lehet adni, ha az egyed külleme, és/vagy képességvizsga eredménye, és/vagy idegrendszere alapján nem mutat kiegyensúlyozott teljesítményt, és a tenyészszemle bizottság úgy ítéli, meg, hogy szükség van az utódellenőrzésre. A kutya tenyésztésbe vétele a hiba mértékétől függően mérlegelendő.

Az az egyed is ilyen minősítést kap, melynek nem minden felmenője ismert az első, vagy második ősi sorban.

· Tenyészszemlén nem felelt meg

Az az egyed, amelyik a küllembírálaton és/vagy a képességvizsgán nem felelt meg. A küllembírálat legalább egy év elteltével egyszer, míg a képességvizsga korlátlan alkalommal megismételhető.

4. Tenyésztésből kizárt

Az az egyed, amely az FCI által az adott fajtára meghatározott standard előírásainak nem felel meg, illetve olyan egészségügyi és/vagy idegrendszeri tüneteket mutat, ami egy egészséges tenyészebnél nem engedhető meg.

Ezt a minősítést kapja az a kutya is, amelyik a küllembírálaton két különböző bírónál sem felelt meg. Az ilyen minősítést a tenyésztési hatóság felé is le kell jelentenie a nyilvántartás-vezetőnek.

5. Regisztrálható

Az ilyen minősítést szerzett kutya felvételre kerül az Erdélyi Kopó Törzskönyv melléktörzskönyvébe "R" jelöléssel. A Végleges Regisztrációs Lap kiváltása után kiállításokon, vizsgákon és versenyeken felvezethető.

a) korlátozott alomszámra szóló engedély TT engedéllyel célpárosításra utódellenőrzés mellett

Ilyen engedélyt kaphatnak azon erdélyi kopók, amelyek nem rendelkeznek Származási Igazolással vagy Regisztrációs Lappal, de a küllembírálat és a képességvizsga eredménye alapján a Tenyészszemle Bizottság egybehangzóan elfogadja a tenyésztésbe vonást. Amennyiben az utódellenőrzés során az utódok több mint fele nem rendelkezik az erdélyi kopóra jellemző tulajdonságokkal, a regisztráció visszavonható.

b) Tenyésztésbe nem vonható

Az az egyed, amelyik a tenyészszemle fázisain megfelelt, de nem mutatott kiegyensúlyozott teljesítményt a képességvizsgán. A tenyészszemle számukra megismételhető.

6. Nem regisztrálható

Az az egyed, amelyik küllemében, és/vagy viselkedésében nem az erdélyi kopóra jellemző tulajdonságokkal rendelkezik, vagyis a tenyészszemle küllembírálati és/vagy képességvizsga fázisán nem felelt meg. A tenyészszemle számukra megismételhető, kivéve, ha olyan egészségügyi és/vagy idegrendszeri tüneteket mutat, ami egy egészséges tenyészebnél nem engedhető meg. Ezzel a minősítéssel nem lehet Végleges Regisztrációs Lapot kiváltani.

Minden minősítés a Származási Igazolásra vagy Ideiglenes Regisztrációs Lapra vagy Végleges Regisztrációs Lapra felvezetendő.

A tenyészszemle-minősítés megszerzésekor előírt utódellenőrzés azt jelenti, hogy az utódokat tenyészszemlén be kell mutatni. Az utódellenőrzést akkor tekintjük sikeresnek, ha az utódok minimum 50%-a tenyészthető minősítést szerzett. 2 vagy 3 kölyök születése esetén minimum két utódnak tenyészthető minősítést kell szereznie, 1 kölyök születése esetén a párosítás külön engedély nélkül ismételhető.

A tenyészszemle során a vizsga egyes fázisainak eredményét lehetőleg közvetlenül a bírálatot követően ismertetni kell. Közölni kell azt is, ha nem egyértelmű az adott fázis részeredménye ezért a végleges minősítés a többi fázis teljesítményétől függ. A tenyészszemle-minősítést (a küllembírálat és a képességvizsga fázisainak összetett eredményét) a Tenyészszemle Bizottság hozza meg és közli.

A Tenyészszemle Minősítő Lap 2 példányban készül, melyet a bíró, a rendezvény jegyzője az aláírásával, illetve a MEKK a bélyegzőjével hitelesít. Az első példánya a kutya tulajdonosáé, a másik a MEKK-nél marad.

A Tenyészszemle Minősítő Lapra - amennyiben korábban még nem történt meg a mintavétel a kutyától - a szemlén levett DNS minta azonosítóját is fel kell vezetni.