3. számú melléklet - Teljesítményvizsgálati szabályzat

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8.§ (4) bekezdés e) pontja szerint


A tenyészszemle (küllembírálat és képességvizsga), a Klub által rendezett kiállítások, és a munkaversenyek az erdélyi kopók küllemi és munkatulajdonságainak minősítését szolgáló rendezvények.

A szabályzatokban nem rendezett kérdésekben a Vadászkutya Vizsga és Verseny Szabályzat (továbbiakban: Zöld Könyv) az irányadó.

1. Tenyészszemle

A tenyészszemle küllembírálati része az erdélyi kopók öröklött küllemi tulajdonságait és általános viselkedését minősítő rendezvény, melyet az erdélyi kopók öröklött munkatulajdonságait és idegrendszerét minősítő képességvizsgával együtt kell megrendezni.

A tenyészszemlén az Erdélyi Kopó Törzskönyvben szereplő, illetve fajtaregisztrációra váró, 12 hónapos életkort betöltött erdélyi kopók vezethetők fel.

Tenyésztésbe vételük előtt az importált egyedeknek is meg kell jelenniük a tenyészszemlén.

A bírálat megkezdése előtt a felvezetett erdélyi kopót azonosítani kell a mikrochip leolvasásával.

A tenyészszemle minősítést a küllembírálat és a képességvizsga eredményei alapján a Tenyészszemle Minősítő Lap nevű nyomtatványon kell rögzíteni, a bírálati lap maradéktalan kitöltésével.

A képességvizsgát és a küllembírálatot lehetőleg egy időben kell megfelelt minősítéssel teljesíteni. Ismétlésre szoruló bírálatok esetén az előzőleg megfelelő minősítésű vizsgarész ismételt bírálata díjmentes, mind a küllembírálat, mind a képességvizsga esetében.

Azon kutyák esetében, melyeknél kölyökkorban elmaradt a DNS szintű egyedi azonosítás, a mintavétel kötelező a tenyészszemlén. Mintavétel nélkül az ő esetükben tenyészszemle-minősítést kiadni tilos.

A tenyészszemle során a vizsga egyes fázisainak eredményét lehetőleg közvetlenül a bírálatot követően ismertetni kell. Közölni kell azt is, ha nem egyértelmű az adott fázis részeredménye ezért a végleges minősítés a többi fázis teljesítményétől függ. A tenyészszemle-minősítést (a küllembírálat és a képességvizsga fázisainak összetett eredményét) a Tenyészszemle Bizottság hozza meg és közli.

A Tenyészszemle Minősítő Lap 2 példányban készül, melyet a bíró, a rendezvény jegyzője az aláírásával, illetve a MEKK a bélyegzőjével hitelesít. Az első példánya a kutya tulajdonosáé, a másik a MEKK-nél marad. A Tenyészszemle Minősítő Lapra - amennyiben korábban még nem történt meg a mintavétel a kutyától - a szemlén levett DNS minta azonosítóját is fel kell vezetni.

Amennyiben történik DNS mintavétel, a mintavételhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat kell kitölteni:

 1. DNS mintavétel beleegyező nyilatkozat
 2. DNS mintavételi jegyzőkönyv
 3. DNS mintavételi lap

1.1 Küllembírálat

A küllembírálaton a MEKK által felkért, az Erdélyi Kopó Tenyésztési Szabályzatot ismerő és elfogadó FCI küllembíró végezhet bírálatot.

A küllembírálat célja a standardnak megfelelő típus és mozgás vizsgálata, és az alapvető idegrendszeri problémák kiszűrése.

A vezetőnek a kutyát be kell mutatnia a bírónak. A bírálat alatt a kutyának nyugodtan kell viselkednie, nem lehet agresszív.

A küllembírálatot minden kutya elbírálása közben írnok rögzítia Küllembírálati Lapon a bíró részletes leíró bírálata alapján.

Az erdélyi kopó küllembírálaton a Küllembírálati Lapra az alábbi minősítések vezethetőek fel:

· Küllembírálaton megfelelt

· Küllembírálaton nem felelt meg

· Feltételesen megfelelt

Amelyik erdélyi kopó a Küllembírálaton nem felelt meg minősítést kapott, tenyészszemlén még egy alkalommal felvezethető, de a két rendezvény között legalább egy évnek el kell telnie. Amennyiben a tenyészszemlén másodjára is Küllembírálaton nem felelt meg minősítést kap, a Származási Igazolásra vagy Ideiglenes Regisztrációs Lapra rá kell vezetni a Tenyésztésből kizárt minősítést, és ennek tényét a nyilvántartás-vezető a MEOE Szövetségnek is lejelenti.

Küllembírálaton azok a kutyák kapnak Küllembírálaton feltételesen megfelelt minősítést, melyek olyan nagyobb küllemi hibával rendelkeznek, melyek nem kívánatosak a fajtában, ám összbenyomásukat és típusukat tekintve erdélyi kopók. A nem kívánatos hibák populációból történő eliminálása érdekében tenyésztésük odafigyelést igényel.

A MEKK által különösen fontosnak tartott küllemi jellegek a bírálati lapon kiemelésre kerültek. A tenyésztés során ezen jellegek korrektségére különösen érdemes figyelni.

A bírálat végén a bíró aláírásával és pecsétjével hitelesíti az eredményt. A kutya tulajdonosa megkapja a Küllembírálati Lap eredeti példányát, melyről a MEKK egy másolatot archivál.

1.2 Képességvizsga

A képességvizsga az erdélyi kopók öröklött munkatulajdonságait és idegrendszerét minősítő rendezvény. A képességvizsgát a küllembírálattal együtt kell megrendezni (együtt: tenyészszemle).

A képességvizsgán a bírálatot az FCI által elismert vadászkutya teljesítménybírói vizsgával rendelkező személy végezheti.

Az erdélyi kopó Képességvizsga Bírálati Lapra kizárólag az alábbi minősítések kerülhetnek:

· Megfelelt

· Nem felelt meg

A fenti minősítéseket a képességvizsga feladatainak teljesítését követően a bírálatot végző teljesítménybírók vezetik fel a bírálati lapra.

Amelyik erdélyi kopó a képességvizsgán Nem felelt meg minősítést kapott, a vizsgát korlátozás nélkül bármikor megismételheti.

A képességvizsga kiváltható eredményes munkavizsgával is. Eredményes munkavizsga igazolást akkor is figyelembe kell venni, ha azt az erdélyi kopó korábbi rendezvényen szerezte.

A MEKK által különösen fontosnak tartott értékelési szempontok a bírálati lapon kiemelésre kerültek. A tenyésztés során ezen szempontok korrektségére különösen figyelni érdemes.

A képességvizsga lebonyolítása és bírálata Az erdélyi kopó képességvizsga szabályzata szerint történik.

Az erdélyi kopó képességvizsga szabályzata az alábbi linken érhető el:

2. Kiállítási szabályzat

1- KIÁLLÍTÁSOKON VALÓ RÉSZVÉTEL

(1) A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub által engedélyezett kiállításokra kizárólag Származási Igazolással vagy Regisztrációs Lappal rendelkező kutyák nevezhetők be.

(2) Magyar tulajdonban lévő kutya kizárólag honosított származási lappal nevezhető a kiállításokra. Kivétel a baby és kölyök osztály, ahová a külföldi származási lap másolatával is nevezhet.

(3) A kiállítás területére történő belépéskor a kutyák oltási lapját vagy állatútlevelét ellenőrizni kell, attól függetlenül, hogy nevezték a kiállításra vagy sem (érvényes veszettség elleni oltással rendelkezik-e). Ha a kutya nem rendelkezik ilyen igazolvánnyal, a kiállítás területére történő belépését meg kell tagadni.

(4) A kutyák által okozott minden néven nevezhető kárért a kutya tulajdonosa a felelős.

(5) A kiállítás területén a kutyákat szabadon engedni tilos, kivéve sport bemutatón a körön belül. A kiállítás területén kutyákat a fajtajellegüknek megfelelően, az állatvédelmi előírások betartásával kell elhelyezni.

(6) A kiállítás területén kölykök kutyát árulni TILOS.

2- NEVEZÉSI FELTÉTELEK

(1) A kutya tulajdonosa a nevezési határidő lejártáig (on-line felület kitöltése, postai keletbélyegző lenyomata, fax, e-mail érkezési dátuma) jogosult a kutyát kiállításra benevezni.

(2) A nevezést alapvetően a megadott on-line felület kitöltésével kell teljesíteni. A nevezés véglegesítéséhez minden esetben meg kell küldeni:

 • a pontosan és olvashatóan kitöltött és aláírt nevezési lapot (ha nem on-line a nevezés),
 • a származási irat mindkét oldalának másolatát,
 • a nevezési díj nevezési határidőig történő befizetésének igazolását,
 • a munka osztályba történő nevezéshez a fajtára kötelezően előírt munkavizsga letételét igazoló bizonyítvány másolatát,
 • győztes osztályba történő nevezéshez a Champion bizonyítvány másolatát kell csatolni (FCI nemzeti vagy nemzetközi Champion bizonyítvány másolata).

(3) Kiállításon csak egyedi azonosítóval rendelkező kutya vezethető fel! (tetoválás, mikrochip).

(4) Nevezéseket csak a kiírt határidőig lehet elfogadni!

(5) Kiállítási nevezési díjakat a mindenkori nevezési felhívás tartalmazza.

(6) A nevezés akkor minősül teljesítettnek, ha az on-line felület kitöltésének, vagy a nevezési lap feladási dátuma (keletbélyegző lenyomata, fax, e-mail küldési dátuma) megelőzi, vagy megegyezik a nevezési határidő utolsó napjával.

(7) A nevezési díj megállapításra kerül:

Tagokra: aki tagja a MEKK-nek, és szerződött partner szervezeteinek, rendelkezik az adott évre érvényes tagsági kártyával. Ha a kutyának több tulajdonosa is van, akkor valamennyi személynek rendelkezni kell az adott évre érvényes tagsági kártyával.

Nem tagokra: akik nem rendelkeznek az adott évre érvényes tagsági kártyával.

(8) A kutyát csak a származási lapon szereplő tulajdonos nevezheti a kiállításra, vagy a szerződött partner, akinél a kutya szerződés szerint tartózkodik.

(9) A magyar tulajdonosok, illetve magyar állandó lakhellyel rendelkezők függetlenül attól, hogy tagjai a MEKK-nek vagy sem, a kiállítás helyszínén nem fizethetik a nevezési díjat. Abban az esetben, ha a nevezési felhívás erre lehetőséget ad, adminisztrációs többletköltség ellenében a nevezési díj a helyszínen is kiegyenlíthető.

(10) A nem magyar állandó lakhellyel rendelkezők, ha a kiállítás helyszínén fizetnek, akkor a nevezési díjon felül kutyánként, kiállításonként az adminisztrációs többletköltséget is meg kell fizetniük.

(11) Az adott kiállítás katalógusában csak az a kutya szerepelhet, amelynek a nevezése határidőben beérkezett.

(12) Kölcsön, illetve különféle tartási szerződéssel birtokolt kutyák esetében a kölcsönvevő a szerződés érvényességi ideje alatt a nevezési díj megállapításakor társtulajdonosnak tekintendő.

(13) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap beküldésével egyidejűleg kötelezettséget vállal a közölt adatok valódiságáért, a nevezési díj egyösszegű befizetésére, továbbá hozzájárul, hogy a megadott adatai a kiállítás katalógusában közzétételre kerüljenek.

(14) A nevezési díj befizetése akkor minősül teljesítettnek, ha a nevezési felhívásban közölt díj teljes mértékben, a teljesítés napján érvényes díjtételnek megfelelően kiegyenlítésre kerül.

(15) A nevezési díj semmilyen esetben sem téríthető vissza, más kutyára át nem ruházható.

(16) Nevezett kutya osztályok közötti átsorolására kizárólag a nevezési határidő zárásáig van mód.

(17) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap aláírásával kötelezettséget vállal a kiállítás kezdési, illetve zárási idejének betartására.

(18) A kiállító az on-line felület kitöltésével, illetve a nevezési lap aláírásával vállalja a MEKK Kiállítási Szabályzatának betartását és magára nézve kötelezőnek ismeri el azt.

(19) Amennyiben meghirdetésre kerül, kizárólag kedvenc osztályba történő nevezés esetén bírálhatók a kiállításokon a rejtett- egyheréjű, vagy heresorvadásban szenvedő, ivartalanított, harapáshibás és egyéb tenyésztésből kizáró hibával rendelkező kutyák. A beteg, láthatóan vemhes (kb. 40 napon túli) és szoptatós kutyák a kiállításon nem bírálhatók el.

(20) A kiállításokon helyszíni nevezés nem lehetséges.

(21) Minden kiállító köteles a kiállításra magával hozni a benevezett kutya eredeti származási lapját és tagsági kártyáját.

(22) A bírálat alkalmával a bíró jogosult a felvezetett kutya egyedi azonosítóját ellenőrizni.

3- KIÁLLÍTÁS

(1) A kiállító felelős azért, hogy a benevezett kutyájával a bírói körben időben megjelenjen. Amennyiben az adott osztály bírálatát lekési (sorolás után érkezik), a bírálat befejezése után kérheti, hogy a bíró minősítse a kutyát, de nem tarthat igényt kitűnő minősítés esetén sem a győztes cím kiadásának megismétlésére. Az osztály bírálatának megkezdését követően az elkésett kutya felvezetője csak a bíró külön engedélyével léphet a bírói körbe.

(2) A bírói körben a bírálat megkezdése után a bírálandó osztályba tartozó kutyákon és felvezetőiken kívül csak a bíró, az írnok, a ringtitkár és szükség esetén a tolmács tartózkodhat. Kivételt képez a MEKK elnöke, a vezető bíró, vagy az általuk megbízott személy. A bírálatba azonban senki nem avatkozhat be.

(3) Azt a kiállítót, aki a kiállításon sportszerűtlen magatartást tanúsít, a kiállítás területéről ki kell utasítani, MEKK tag esetében fegyelmi eljárás alá is lehet vonni. Nem MEKK, de MEOESZ tag esetén fegyelmi eljárás kezdeményezhető a tag szervezeténél.

(4) A kiállító köteles a bírálatot végző bíró döntését elfogadni és nem minősítheti azt.

(5) Támadó, harapós kutyák a kiállításon el nem bírálhatók, azok a bírói körből kiküldendők.

(6) A kiállításokon csak a katalógusban szereplő kutyák bírálhatók, kivéve, ha a nevező vétlen, azaz a nevezése és nevezési díja határidőben igazoltan megérkezett és esetleges adminisztratív hiba okán nem került bele a katalógusba.

(7) A kiállítás rendezője az elfogadott nevezéseket minden esetben köteles visszaigazolni e-mailben.

(8) A kiállító köteles a kutya által okozott szemetet (ürüléket) föltakarítani, és a szemétlerakó helyre vinni.

(9) A kiállításainkon a bírói körök környékére, 2-3 méter távolságra mindennemű építmény, ketrec, sátor felállítása tilos. A ringek körüli hely a látogatóknak legyen fenntartva.

4- ÁTSOROLÁS

(1) Ha a kutya tulajdonosa a munka- vagy győztes osztályba történő nevezéskor nem csatolta a nevezéshez a szükséges igazolásokat, a katalógus összeállításakor a rendező szervezet jogosult a kutyát automatikusan a nyílt osztályba sorolni.

(2) A vezetőbíró jogosult a kiállításon átsorolni a nem megfelelő osztályba nevezett kutyát.

(3) Ha a rendező szervezet elírást követ el, a vezető bíró feladata a beküldött nevezést ellenőrizni és annak megfelelően a helyszínen a kutyát abba az osztályba, átsorolni, ahova a tulajdonos nevezte, és csatolta a szükséges igazolásokat is. A megfelelő mellékletek hiányában a kutyát a kora szerinti - illetve ahol a katalógusban szerepel - osztályban kell elbírálni. Az osztályba sorolásnál a bírálat napja az irányadó!

5- KIÁLLÍTÁSI OSZTÁLYOK

BÉBI osztály:

Ebbe az osztályba a 3-6 hónapos kutyák nevezhetők. A bírálati lapon leírást és rózsaszínű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

KÖLYÖK osztály: 6-9 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és fehér színű kártyát kapnak, ígéretes, nagyon ígéretes vagy nem ígéretes differenciálás lehetőségével. Több kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással.

FIATAL osztály: 9-18 hónapos korig.

Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítést elért kutya esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a Hungária Príma Junior (HPJ) címet, amelyhez egy kék-fehér HPJ kártya jár.

NÖVENDÉK osztály: 15-24 hónapos korig.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött, de 24 hónapos kort meg nem haladó kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet egy nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

NYÍLT osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, tekintet nélkül eddigi minősítéseire és címeire. Ebben az osztályban a kutyák leírást és minősítést kapnak. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

MUNKA osztály: 15 hónapos kortól.

Nevezhető minden 15 hónapos kort betöltött kutya, amely rendelkezik a fajtára kötelezően előírt, érvényes munkavizsgával. Munka osztályba való induláshoz a nevezési határidőig kell megszerezni a munkavizsga bizonyítványt. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I -IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya megkaphatja a CAC címet nemzeti színű kártyával. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

GYŐZTES (CHAMPION) osztály:

Nevezhető minden olyan kutya, amely a nevezési határidőig visszaigazolt FCI champion bizonyítvánnyal (nemzeti vagy nemzetközi) rendelkezik. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák. Több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez, I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya "Champion osztály CAC" címet kaphat és nemzeti színű kártyát. A kitűnő II. minősítésű kutya megkaphatja a Res.CAC címet nemzeti színű kártyával.

ÉRETT (VETERÁN) osztály: 8 éves kortól

Nyolc éves kort betöltött kutya nevezhető. Ebben az osztályban leírást és minősítést kapnak a kutyák és több kitűnő minősítés esetében a bíró sorolást végez I-IV. besorolással. A kitűnő I. minősítésű kutya Veterán CAC, illetve a kitűnő II. Veterán Res.CAC címet kaphat nemzeti színű kártyával.

Egyéb feltételek:

Minden kutya csak egy osztályba nevezhető.

Az osztályba nevezés szempontjából a döntő dátum az életkor tekintetében az a nap, amikor a kutyát kiállítják.

A nagyon jó és a kitűnő minősítést kapott kutyákat I-IV-ig sorolni kell. A kitűnő I. minősítésű kutyának a győztes cím kiadása nem kötelező.

6- A KIÁLLÍTÁSON ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK ÉS CÍMEK

A. AZ EGYES OSZTÁLYOKBAN ELÉRHETŐ MINŐSÍTÉSEK:

Kitűnő: kék szalag vagy kártya

Nagyon jó: piros szalag vagy kártya

Jó: sárga szalag vagy kártya

Megfelelő: zöld szalag vagy kártya

Kizárva: bírálati kap

Nem bírálható: bírálati lap

KITŰNŐ csak annak a kutyának adható, amely a fajta standardhez nagyon közel áll, kitűnően mutatja magát, harmonikus, kiegyensúlyozott magatartással és kisugárzással rendelkezik, kitűnő formában és kondícióban van. Nem mutat félelmi és agresszivitásra utaló reakciót

NAGYON JÓ minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a típusát markánsan képviseli, arányai kiegyensúlyozottak jól mutatja magát. Néhány apróbb hibát el lehet nézni, de ezt a minősítést, csak olyan kutya kaphatja meg, amely fajtájának típusos példánya.

minősítést az a kutya kap, amelyik fajtájának a jegyeit magán hordozza, de vannak látható hibái.

MEGFELELŐ minősítést az a kutya kap, amelyik fajta jellegének többé-kevésbé megfelel, jelentős, látható hibái vannak, fizikai állapota kívánni valót hagy maga után.

KIZÁRVA - amely kutya

 • a standardnak nem megfelelő típust hordozza,
 • nem a standardnak megfelelően viselkedik vagy emberrel szemben nyilvánvalóan agresszív,
 • here hibás,
 • egy komoly foghibával vagy állkapocs rendellenességgel rendelkezik,
 • amely szín- és/vagy szőrhibás, ill. az albinizmus jegyeit viseli magán.

· az a kutya, amely az érvényes standard szerinti kizáró hibával rendelkezik.

NEM BÍRÁLHATÓ - azok a kutyák kapják, melyek a fent említett minősítések közül egyik sem adható ki. Ez pl. akkor fordul elő, ha a kutya nem mozog, állandóan a kiállítóra ugrál, vagy a ringből ki akar menni, úgy, hogy a mozgás és járásmód nem megítélhető, vagy amikor a kutya a bíró elől folyton kitér. Sem a fogazatot, sem a testfelépítést, szőrtakarót, farok tartást vagy a heréket nem engedi megtapintani, vagy pl. a felvezetett kutyán orvosi beavatkozás vagy kezelés nyomai láthatóak, amelyek a bíró megtévesztésére engednek következtetni. Ugyan ez vonatkozik azokra a kutyákra, amelyeknél fennáll annak a gyanúja, hogy a tenyésztője (pl. műtéti úton, szemhéj. fül, farok korrekcióval) az eredeti formát megváltoztatta, és ezt a bíró észleli. A bírálati lapon a "minősítés nélkül" ítéletet a bírónak meg kell indokolnia.

A jelen szabályzatban az egyes kiállítási osztályoknál leírt győztes címek kiadása nem kötelező. Kiadásuk esetén fajtánként és nemenként az FCI előírásainak megfelelően jár el a bíró.

B. TOVÁBBI KIADHATÓ CÍMEK:

HUNGÁRIA FAJTAGYŐZTES (HFGY/BOB): sárga zsinór és/vagy kártya

A címért csak azok a kutyák konkurálhatnak, amelyek a számukra elérhető legmagasabb címet megkapták a bébi és kölyök osztály kivételével. Nemzeti kiállításon a HPJ és CAC, és Veterán CAC címet nyert kutyák konkurálhatnak ezért a címért.

A cím kiadása nem kötelező.

Ha az adott kutyafajtát több bíró bírálja a kiállításon, akkor minden esetben ki kell jelölni annak a bírónak a személyét, aki a HFGY/BOB címet kiadja.

FIATAL KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére a megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként, a fiatal osztályban kitűnő I. HPJ címet kapott kutya részére. A bírálati lapra a "Fiatal Klubgyőztes" cím mellé az évszámot minden esetben fel kell tüntetni.

KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként a növendék-, nyílt-, munka- és champion osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutyák összevetését követően a bíró által legjobbnak tartott kutya részére.

VETERÁN KLUBGYŐZTES

Minden évben egy alkalommal, az adott fajta részére megrendezett klubkiállításon adható ki, nemenként az érett osztályban kitűnő I. CAC címet kapott kutya részére.

C. EGYÉB VERSENYEK

A MEKK a kiállításokon egyéb versenyeket is rendezhet helyszíni nevezéssel:

GYEREK-KUTYAPÁR

9 évnél fiatalabb gyermekek részére

FIATAL FELVEZETŐK - JUNIOR HANDLEREK VERSENYE

Két kategóriában: 9 - 13 éves kor között és 14 - 17 éves kor között

KUTYAPÁROK VERSENYE

Nevezhető 2 bármilyen nemű kutya, amelyek azonos tulajdonban vannak, és azok a kiállításon legalább nagyon jó minősítést értek el.

Egyéb egyéni díjfelajánlásokra is sor kerülhet. Ezeket azonban a kiállítás reggelén a rendező szervezet elnöke köteles bejelenteni a vezetőbírónak.

UTÓDCSOPORTOK VERSENYE

I-II-III. helyezést lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Nevezhető egy szülő és a tőle származó legalább 3 legfeljebb 5 utód, melyeknek ezen a kiállításon legalább 3 kitűnő és 1 nagyon jó eredményt kell elérniük.

TENYÉSZCSOPORTOK VERSENYE

I-II-III. helyezést lehet kiadni. A csoportok sorolását a tenyésztő által felvezetett egyedek homogenitása szabja meg.

Ha a nevezett kutyák nem a tenyésztő tulajdonában vannak, csak a tenyésztő írásos hozzájárulásával lehet a csoportot nevezni illetve a nevezést elfogadni.

Nevezési feltétel, hogy a tenyészcsoportban az egy tenyészetből származó legalább két különböző apától, vagy két különböző anyától származó, legalább három és maximum öt azonos fajtájú kutyával lehet indulni. A nevezésnek további feltétele, hogy a felvezetett kutyák az adott kiállításon legalább két kitűnő és egy nagyon jó minősítést kapjanak.

7- ÓVÁSI BIZOTTSÁG

(1) A bírói döntés ellen óvásnak helye nincs, a kapott minősítés, vagy a kiadott címek, illetve az esetlegesen ki nem adott győztes címek miatt óvást benyújtani, illetve elfogadni nem lehet.

(2) Óvni kizárólag alaki hibák miatt lehetséges (pl. rossz osztályba sorolás) a bírálatot követő két órán belül, a nevezési díj kétszeresének befizetése mellett, írásbeli kérelemmel, amelyet az óvási bizottsághoz kell benyújtani.

(3) Az óvási bizottság az óvás benyújtását követő egy órán belül dönt. Ha helyt ad az óvásnak, akkor a befizetett összeget vissza kell fizetni. Ha az óvás sikertelen volt, az óvási díj a rendező szervezetnél marad.

(4) Az óvási bizottság három tagból áll, amelynek elnöke a MEKK elnöke vagy a rendezvényen őt képviselő megbízott helyettese, a másik két tagot az elnök kéri fel lehetőleg a jelen levő MEKK Elnökségi tagok illetve TT tagok közül. Az óvásban érdekelt küllembíró nem lehet tagja a bizottságnak.

3. A bírálatok és vizsgák rendje, a bírók kijelölésének szabályai, az elérhető címek és díjak rendje

A rendezvényeken a bírálatok során az összes nevezett kutyát az előírt bírálati szempontok alapján értékelni kell. Ahol pontozásos rendszer van, ott a pontszámokat a bírálati lapokon jelölni kell.

A versenyek és vizsgák lebonyolításának rendjét az egyes vizsga és versenyszabályzatok részletesen tartalmazzák.

A kiállításokat, versenyeket és vizsgákat a rendezvényt megelőzően legalább 2 hónappal a MEKK meghirdeti a honlapján. Közli a tervezett bírói listát, pontos helyszínt és kezdési időpontot. Közzé teszi a jelentkezési határidő végét is. Ezzel egyidejűleg megnyitja az on-line nevezési rendszert.

Minden rendezvény küllem- és munkabírálatára a rendezvény időpontja előtt fél évvel a MEKK Elnöksége és Tenyésztési Tanácsa közösen az FCI bírók listájáról kiválasztja azon bírókat, akiket foglalkoztatni szeretne. A bírókat a MEKK elnöke kéri fel, a kikérést az általa kijelölt megbízott intézi.

A kiállításokon és versenyeken elérhető címek és díjak részletes leírását a kiállítási, és versenyszabályzatok tartalmazzák.

4. Munkaverseny szabályzatok

Az erdélyi kopók teljesítményvizsgálatának részét képezik még az alábbi munkaversenyek is:

· Vaddisznóhajtó verseny CACT cím kiadásával

· Speciális hajtókopó verseny CACIT cím kiadásával

· Nehezített vércsapa verseny

5. A teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételei

A küllembírálatot a fajtát kiválóan ismerő FCI küllembírói igazolvánnyal rendelkező küllembírók végezhetik.

A képesség- és munkavizsgán, valamint a munkarendezvényeken csak olyan bíró bírálhat, aki tagja a MEOE Szövetség Vadászkutya Teljesítménybírói Testületének, és erdélyi kopók bírálatában gyakorlata van.

A teljesítményvizsgálat és munkaverseny bírálatában a bírálat során jelenlévő segédek nem vesznek részt.

6. Munkavizsga

Az erdélyi kopó hajtó kutya, mely önállóan keresi meg a nagyvadat és kitartóan, de óvatosan követi, hajtja azt. Eközben mindvégig hallható jellegzetes hajtóhangja, ami jelzésül szolgál a vadásznak és a többi kopónak is. A munkavizsga célja, hogy elbíráljuk a kopó hajtóösztönének, hajtóhangjának meglétét, orrjóságát mesterséges vércsapán, illetve taníthatóságát, fegyelmezettségét.

Az erdélyi kopó hajtóképességét zárt vaddisznóskertben kell vizsgálni.

A fajta az FCI által a nemzetközi champion cím viseléséhez munkavizsgára kötelezett fajták közé tartozik.

A vizsga szabályzata alapján verseny is rendezhető, melyen erdélyi kopók és rokon fajtáik (szlovák kopó, tacskókopó, stb.) indulhatnak.

A munkavizsga letételének alsó korhatára 1 év.

A munkavizsga lebonyolítása és bírálata Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata szerint történik.

Az erdélyi kopó munkavizsga szabályzata

7. Bírói testület működési szabályzata, bírók minősítésének követelmény-rendszere, bírók felelőssége

A MEKK az általa szervezett vizsgákra, versenyekre és kiállításokra csak FCI igazolvánnyal rendelkező bírókat hív meg, illetve kér fel bírálatra. Együttműködik a MEOE Szövetség Küllembírói és Vadászkutya Teljesítménybírói Testületével. Elfogadja és igazodik az FCI követelményrendszeréhez. Az erdélyi kopó teljesítményvizsgálatát végző bírók képzéséről és vizsgáztatásáról a MEOE Szövetséggel együttműködve gondoskodik.

A MEKK az MEOE Szövetség FCI bírói testület mindenkori működési szabályzatát elfogadja. A leírtaknak megfelelően a bírói testület működési szabályzatára, a bírók felelősségére, valamint a bírók minősítésének követelményrendszerére vonatkozóan az FCI mindenkori működési szabályzata az irányadó, melyet a MEKK elfogad.

A vizsgákra és munkaversenyekre vonatkozóan a bírók feladata

 • A vizsgákon és versenyeken az egyes feladatcsoportokhoz legalább két-két tagú bírói csoportokat kell alakítani.
 • A vizsgára vagy versenyre felvezetett kutyák munkájának elbírálása kizárólag a bírókra tartozik. Legfőbb feladatuk, hogy megállapítsák a kutya pozitív és negatív tulajdonságait, teljesítményét. A bíró köteles a feladat elvégzése után hangosan közölni az értékelést és az osztályzatot.
 • Az adott osztályzatot és pontszámot azonnal be kell jegyezni a bírálati lapba. A bejegyzett osztályzatot utólag megváltoztatni nem lehet.
 • Vizsgán, versenyen nem bírálhat bíró olyan vadászkutyát, amelyet ő képzett ki. A közreműködő bíró kutyát nem vezethet, nem lehet bíró az adott versenyen vagy vizsgán az, akinek saját kutyáját más vezeti, vagy közeli hozzátartozója vezet kutyát.
 • A bírók a munkában a vezetők által kihúzott startszám szerinti sorrendet, illetve a vezetőbíró erre vonatkozó utasításait lehetőleg tartsák be.
 • A napi munka végeztével köteles a vezetőbírónak jelenteni a lebírált kutyák startszámát, illetve tájékoztatni minden említésre méltó eseményről, mind a terület, mind a kutyák munkája, mind az esetleges sportszerűtlen vezetéssel kapcsolatban.
 • Köteles a bírói értekezleten részt venni, a verseny egész ideje alatt a szabályzatot és a bírói igazolványát magánál tartani.

A vezetőbíró feladata

 • A vezetőbíró csak tapasztalt, versenyszervezésben és irányításban gyakorlott bíró lehet. A Vadászkutya Teljesítménybírói Tanács jelöli ki azon bírókat, akik vezetőbírói feladatot teljesíthetnek. A vezető bíró felelős a verseny vagy vizsga szabályszerű levezetéséért.
 • A verseny megelőzően megszemléli a versenyre kijelölt munkaterületeket. Lehetőleg már az előkészítés során konzultáljon a rendezővel.
 • A területi adottságoknak megfelelően, a rendezőkkel egyetértésben meghatározza a munkaterületeket és a bírói körök számát, beosztja a munkafeladatok sorrendjét.
 • Ellenőrzi a rendezvényiroda tevékenységét.
 • A vizsgák, versenyek előtt a vezetőbíró köteles bírói értekezletet tartani, ahol ismerteti a bírók beosztását, és felhívja a figyelmüket az adott rendezvény, illetve a körülmények adta speciális követelményekre és lehetőségekre.
 • Szükség esetén a rendezvény során rendkívüli bírói értekezletet hív össze.
 • Ha sportszerűtlen vezetést észlel, vagy erre vonatkozó bejelentést kap, rendkívüli bíróértekezletet hív össze.
 • Amennyiben jelentést kap csoportvezető bírótól arra vonatkozóan, hogy óvás történt, az Óvási Bizottság elnökeként kijelöli annak tagjait és vezeti annak munkáját.
 • A vizsga vagy verseny befejezése után a vezető bíró a versenyiroda segítségével elkészíti az összesítőt, a minősítéseket, a helyezési sorrendet. A versenyről rövid értékelő jelentést készít, melyet megküld a BT elnökének.

8. A teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének követelmény-rendszere

Teljesítménybírók tekintetében a MEKK Elnöksége minden esetben a Vadászkutya Teljesítménybírói Testület (FCI) bírólistájáról választ.

A tenyészszemle küllembírálati részén a bíró mellé írnokot kell biztosítani. Az írnok olyan személy lehet, akit a rendezvény vezetőbírója pontosan tájékoztatott a küllembírálat menetéről. Az írnok a bírálatokba nem szólhat bele, feladata a bíró által diktált vélemény pontos, precíz lejegyzése a bírálati lapra.

Képességvizsga, munkavizsga és CACT, CACIT versenyeken lövést csak a MEKK által felkért vadászjeggyel rendelkező vadász adhat le. A vizsga illetve verseny megnyitóján a MEKK képviselője a felhívja a figyelmet a veszélyekre.

Munkavizsgán és CACT és CACIT címeket kiadó versenyeken a MEKK a bírók mellé segítőket biztosít. A segítők feladata a vad kihelyezése szigorúan a bírók utasítása szerint. A segítő betartja a bíró utasításait, figyel a vadászra, véleményt vizsgázóról, a kutya munkájáról nem alkot. Lehet minden olyan 18. életévét betöltött személy, aki a vizsga előtt részt vett a balesetvédelmi oktatásban, a rendezvény előtt meghallgatta és elfogadta a vezető bíró utasításait.

A vizsgákon és versenyeken szükséges adminisztratív segítők alkalmazása is. Az adminisztratív segítők a helyszínen működtetett irodában dolgoznak, ott jegyzik fel a bírók által hozott eredményeket, segítenek kiállítani a tisztázott bírálati lapokat, okleveleket, igazolásokat. Adminisztratív segítő lehet minden 16. életévét betöltött személy.

Speciál és Klubkiállítás segítői a ringtitkár, az írnok és további adminisztratív segítők. A kiállítás előtt a MEKK eligazítást tart a kiállítás segítőinek, ahol egy ringtitkári bizonyítvánnyal vagy FCI küllembírói igazolvánnyal rendelkező személy felkészíti a segítőket a szakmai munkára, valamint a kiállítás egész ideje alatt ellenőrzi is azt. Ringtitkár, írnok és adminisztratív segítő lehet minden 16. életévét betöltött személy, aki a kiállítás előtti megbeszélésén, oktatáson részt vett, annak tartalmát megértette és elfogadta.

9. Egyéb rendelkezések

A rendelet megjelenése előtt Magyarországon szerzett tenyészszemle küllemi bírálati és képességvizsgálati eredményeit a MEKK elfogadja.

A külföldön megszerzett 5 nyelvű munkavizsga bizonyítványokat a MEKK elfogadja, ezek a bizonyítványok kiválthatják a képességvizsgát.

Importált egyedek tenyésztésbe vételének feltétele a MEKK által szervezett tenyészszemlén való megfelelés. Vemhesen importált szukáknál az ellést követő 6 hónapon belül kell megfelelni tenyészszemlén, addig a származási iratok kiadása nem lehetséges.

Honosítás előtt megszerzett 5 nyelvű munkavizsga bizonyítvány a tenyészszemle képességvizsga részét kiváltja. Abban az esetben, ha a munkavizsga a törzskönyvezési országban történt a honosítás előtt, a honosítás időpontja a mérvadó.

A MEKK - a fentiek kivételével - a nem az általa rendezett tenyészeb kiállításon, vagy külföldi tenyészeb kiállításon megszerzett teljesítményvizsgálati eredményeket nem fogadja el.