20. Záró rendelkezések

A MEKK igyekszik a tenyésztőket, tulajdonosokat támogatni azzal, hogy a kölykök közvetítésében segít, a kölyökkutyák után érdeklődőket hozzájuk irányítja, a honlapján és egyéb internetes felületein a kölyköket hirdeti. A honlapon a tenyésztők lehetőséget kapnak kennelük hirdetésre.

Az a tenyésztő, vagy tulajdonos, aki szándékosan megtévesztő adatokat közöl, vagy aki nem tartja be az FCI szabályozást, és a vonatkozó hazai jogszabályokat, illetve a jelen tenyésztési programban rögzített előírásokat, kizárja magát az előző bekezdésben említett népszerűsítő, támogató szolgáltatásokat igénybe vevők köréből.

A Tenyésztési program mellékletei:

  1. számú melléklet - A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok
  2. számú melléklet - Törzskönyvi szabályzat
  3. számú melléklet - Teljesítményvizsgálati szabályzat
  4. számú melléklet - A tenyésztésbe vétel feltételei
  5. számú melléklet - Dokumentumok jegyzéke

A MEKK a 62-es rendelet által előírt, és a tenyésztési programban foglalt állami kötelezettségéről a rendelkezésre álló források mértékéig gondoskodik.

A jelen szabályzat által nem érintett állatvédelmi kérdésekben az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai az irányadóak.

Fenti szabályzatot 2017. október 28-án elfogadta a MEKK Elnöksége. Érvényes a tenyésztési hatóság elfogadó határozata dátumától visszavonásig, figyelembe véve a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016 FM rendelet 7. §-át.