19. A kennel (részpopuláció) felszámolás esetén követendő szabályozás

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés u) pontja szerint

Magántulajdonú nukleusz populációba sorolt egyed értékesítése során a MEKK koordinátori szerepet vállal, kísérletet tesz az egyesületi értékesítésre. Más tagok felé kiajánlja a tenyészállatokat. Ha a tagság körében nem oldható meg az értékesítés, kísérletet tesz egyesületi körön kívüli értékesítésre. Eredménytelen kísérleteket követően felajánlja a tenyészállatot az állam részére.

Amennyiben a tervbe vett intézkedések sikertelenül végződnek, a visszavásárlás jogának kikötésével, hozzájárul a külföldi értékesítéshez.

Magántulajdonú, nem nukleusz populációba sorolt egyed értékesítése esetében a MEKK-nek kevés cselekvési lehetőség áll rendelkezésére. Az értékesítést, a kennel felszámolását megtiltani nem tudja. Ritka családok egyedei, különösen veszélyeztetett helyzetű vonalba tartozó egyedek, különleges teljesítményt nyújtó vagy/és átütő örökítő erővel bíró állatok mentése érdekében a nukleusz állományba sorolt egyedénél leírt intézkedéseket járja végig.

A fajta génmegőrzés keretében folytatott tenyésztésének elsődleges célja, hogy a megváltozott értékrend, a megváltozott használati cél közepette is változatlan kiválósággal és teljesítménnyel szolgálja az embert, a tenyésztőt. De csak az vállalja fel a fajta tenyésztését, aki a tenyésztési programban foglaltakat maximálisan betartja fajta genetikai és használati értékét növelni akarja, és ezeknek a szempontoknak a figyelembevételével menti át a következő generációknak.