17. A tenyészállat forgalmazás, kivitel és behozatal szabályai

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés s) pontja szerint


A tenyészállat-forgalmazást a 129/2004. rendelet szabályozza.

A tenyészállat behozatalhoz a tenyésztési hatóság engedélye szükséges, azonban a tenyészállat és szaporítóanyag kiviteléhez engedély nem kell, de előzetes írásbeli bejelentést benyújtása szükséges a kiszállítandó eb adataival (legalább megadandó adatok: törzskönyvi szám, fajtája, neve, születési helye és ideje) és a kiszállítás várható idejével.

A behozatali engedélykérelmeket, illetve a kiviteli bejelentéseket a tenyésztési hatóság felé kell írásban vagy elektronikus formában megtenni.

Tenyészállat-behozatal esetén a MEKK a tenyésztési hatóság kérése alapján jóváhagyja a behozatali engedélyeket. Az importált egyedek esetén a tenyészszemle keretein belül vizsgálja és igazolja a fajtaazonosságot, és a szabályzat alapján kiadja az egyed tenyésztési engedélyét.

Az egyedek export értékesítése a MEOE Szövetség által kiadott kiviteli származási igazolás (export pedigré) birtokában történhet. A MEOE Szövetség minden kiállított export pedigré adatát lejelenti a tenyésztési hatóság felé, így a tulajdonosnak, vagy a tenyésztőnek további teendője a kivitel kapcsán nincs. A kivitel bejelentésére nincs időhatár szabva, a lehető legrugalmasabban lehet értelmezni a kivitel előtti bejelentés időpontját.

Azonban a vonatkozó jogszabályi rendelkezés értelmében: "Nem kell bejelentést tenni a tenyészállat kiállításra, versenyre történő behozatalához, kiviteléhez, illetve átszállításához, valamint a tenyészállat egyéb célú, hat hónapot meg nem haladó időtartamú behozatala és kivitele esetében, ha az állatot a származási országba visszaszállítják, és ezt a körülményt a behozatalkor, illetve kivitelkor hitelt érdemlően igazolják. Ha az így behozott tenyészállatot belföldön akarják forgalmazni, illetve tenyészállatként hasznosítani, a tenyésztési hatósághoz haladéktalanul meg kell tenni a bejelentést."