13. A törzskönyvi részekbe és osztályokba sorolás rendje, a felderített egyedek törzskönyvbe emelésének előírása

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés o) pontja szerint


A törzskönyvi részekbe (fő-, illetve melléktörzskönyv) sorolás feltételei

Az Erdélyi Kopó Törzskönyv nyitott, azt a MEKK vezeti. Az Erdélyi Kopó Törzskönyv alapján a törzskönyvi számban három jelölést különböztetünk meg: nincs jelölés, "R" és "H" jelölésű számozás.

Főtörzskönyvbe a külön jelöléssel el nem látott törzskönyvi számot kapott erdélyi kopók kerülhetnek, amelyeknek ősei 4 ősi sorra nézve ismertek. Számukra Származási Igazolás kerül kiállításra, kivéve a tenyésztésbe vétel feltételinek meg nem felelt szülő, vagy szülők utódai. Az ő esetükben az Ideiglenes Regisztrációs Lapot kapott egyedek, melyek 4 ősi sora ismert, is szintén a főtörzskönyvbe kerülnek.

Melléktörzskönyvbe azok az "R" jelöléssel ellátott törzskönyvi számot kapott erdélyi kopók kerülnek, amelyeknek 1 vagy több őse ismeretlen 4 ősi sorra nézve. Részükre Származási Igazolás váltható ki, kivéve a tenyésztésbe vétel feltételinek meg nem felelt szülő, vagy szülők utódai. Utóbbi esetben az Ideiglenes Regisztrációs Lapot kapott egyedek, melyek felmenői 4 ősi sora nézve nem teljes mértékben ismertek, is szintén a melléktörzskönyvbe kerülnek.

Ilyen jelölést kapnak azok az ismeretlen származású erdélyi kopók is, amelyek korábban nem rendelkeztek Származási Igazolással, de a Tenyészszemle Bizottság javaslatára felvételre kerültek az Erdélyi Kopó Törzskönyvbe. Utóbbiak részére Végleges Regisztrációs Lap kerül kiállításra.

Az ismeretlen származású, szerzett, vagy talált, a születése alkalmával nem törzskönyvezett kutya - amely Végleges Regisztrációs Lapot kapott - utódai részére már Származási Igazolás kerül kiállításra, de továbbra is a melléktörzskönyvben szerepelnek, mivel 4 ősi soruk még nincs betöltve.

"H" jelölést azok az erdélyi kopók kaphatnak, amelyek honosított Származási Igazolással rendelkeznek. Amennyiben ezen egyedek származási iratán a 4 ősi sor betöltött akkor a főtörzskönyvben, amennyiben nem betöltött, akkor a melléktörzskönyvben lesznek nyilvántartva. Honosított Származási Igazolást kell igényelni az olyan erdélyi kopók részére, amelyek nem Magyarországon kibocsátott származási irattal rendelkeznek, és magyar állampolgár tulajdonába kerültek. A H jelzést az egyed utódai a származási irataikon már nem viszik tovább, hanem attól függően, hogy a 4 ősi sor be van-e töltve vagy nincs a fő-, illetve melléktörzskönyvbe fognak kerülni. Előbbiek jelölés nélkül, utóbbiak "R" jelöléssel.

Az osztályokba sorolás rendje

Minden származási irattal rendelkező erdélyi kopót az alábbi minősítő osztályok egyikébe be kell sorolni:

A+ osztály:

 • Rendelkezik (minimum) a tenyésztésbe vétel feltételinek megfelelő, javasolt egészségügyi szűrésekkel,
 • Tenyészthető minősítést szerzett,
 • Felmenői 4 ősi sorra ismertek,
 • Legalább 1 db minimum II. díjban végzett munkaverseny, vagy díjban végzett munkavizsga eredménnyel rendelkezik,
 • Klubkiállításon kitűnő minősítést szerzett nyílt, munka, győztes, vagy veterán osztályban,
 • Legalább 5 db A osztályba sorolt utódja van, legalább 2 különböző párosításból.

A osztály:

 • Rendelkezik (minimum) a tenyésztésbe vétel feltételinek megfelelő, javasolt egészségügyi szűrésekkel,
 • Tenyészthető minősítést szerzett
 • Felmenői legalább 3 ősi sorra ismertek,
 • Legalább 1 db minimum II. díjban végzett munkaverseny, vagy díjban végzett munkavizsga eredménnyel rendelkezik,
 • Klubkiállításon kitűnő minősítést szerzett nyílt, munka, győztes, vagy veterán osztályban,

B osztály:

 • Rendelkezik (minimum) a tenyésztésbe vétel feltételinek megfelelő, javasolt egészségügyi szűrésekkel,
 • Legalább korlátozottan tenyészthető, vagy regisztrálható minősítést szerzett,
 • Klubkiállításon minimum nagyon jó minősítést szerzett nyílt, munka, győztes, vagy veterán osztályban,

C osztály:

 • nincs egészségügyi szűrése,
 • nem vett részt tenyészszemlén,
 • nem szerzett tenyészthető, vagy korlátozottan tenyészthető minősítést
 • nincs róla adat

Minden egyed, melyre kiváltották a származási iratot, születésekor C osztályba sorolódik automatikusan. Az előírt feltételek teljesítését követően a besorolást a MEKK Tenyésztési Tanácsa a rendelkezésére álló információk alapján minden év január 31-ig - vagy a tulajdonos kérésére soron kívül - elvégzi, és erről a tulajdonost értesíti. A kutyák minősítő besorolását és az évről-évre történő átsorolást a MEKK a honlapján közzé teszi.

Az olyan eredményeket, melyeket nem a MEKK által szervezett rendezvényen ért el a kutya, minden év december 31-ig kell lejelenteni. Az eredmények alapján a be- vagy átsorolást a MEKK elvégzi.

Az A és B osztályokba soroláshoz minden kritériummal rendelkezni kell. Egyéb esetben az egyed alsóbb osztályba sorolódik az adott kritérium teljesítéséig.

A munkaverseny eredményt az alábbi rendezvénytípusokon lehet megszerezni:

 • Speciális hajtókopó verseny
 • Munkavizsga erdélyi kopók részére
 • Vaddisznóhajtó verseny
 • Nehezített vércsapa verseny

A felderített egyedek törzskönyvbe emelésének feltételei

A felderített egyedek törzskönyvbe emelésére a fajtában van lehetőség, hiszen az erdélyi kopó törzskönyv nyitott. A regisztrációra jelentkező egyedeknek tenyészszemlén kell megfelelniük. Amennyiben a szemlén a Regisztrálható minősítést megszerzik, részükre Végleges Regisztrációs Lap kerül kiállításra, és "R" jelöléssel regisztrálásra kerülnek az Erdélyi Kopó Törzskönyv melléktörzskönyvében.