12. Az in-vitro megőrzés feltételei, a génbankban megőrzendő szaporítóanyag és genetikai minta meghatározása, begyűjtésének, előkészítésének és letárolásának szabályai

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés n) pontja szerint

Szaporító anyag és genetikai minta begyűjtése, előkészítése és tárolása (génbank) laboratóriumi körülmények között a mindenkori elfogadott szakmai szabályoknak megfelelő protokoll szerint történik.

A minták lehetnek nyálkahártya-kaparék, vagy vérminták.

A nyálkahártya-kaparék minták levételét a MEKK tenyésztésvezetője által és/vagy a tenyésztési hatóság által kirendelt, arra felhatalmazott személy végezheti. A minták előkészítéséhez a MEKK rendelkezésére bocsátott mintavételi cső használandó, melyet azonosítóval kell ellátni.

A vérmintákat csak állatorvos veheti le. A minták előkészítéséhez a MEKK rendelkezésére bocsátott mintavételi eszköz használandó.

Minden kutyától 2x2 db mintát kell venni. 2 db mintát a genetikai vizsgálatok elvégzésére kijelölt szervezet, és 2 db mintát a származás-ellenőrzési vizsgálat elvégzésérre kijelölt szervezet részére kell eljuttatni a kitöltött alábbi dokumentációval együtt:

  1. DNS mintavétel beleegyező nyilatkozat
  2. DNS mintavételi jegyzőkönyv
  3. DNS mintavételi lap

A mintákhoz csatolni kell a kutyák származási iratának másolatát és egy róluk készült fényképet. Utóbbiakat elektronikusan is meg lehet küldeni