11. Származás szerinti kategóriákba történő besorolás és a nukleusz állomány kijelölés elvei

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés m) pontja szerint

Származási kategóriák

Fajta fenntartó állomány

  • A nyílt törzskönyvű és regisztrált egyedek, akiknek nem a teljes 4 ősi sorra nézve ismertek a felmenői, vagyis:
  • A osztályba sorolt egyedek, melyeknek 3 ősi sora teljesen zárt, de a negyedik nem
  • B osztályba sorolt egyedek, melyek 4 ősi sora nem teljesen zárt
  • C osztályba sorolt egyedek

Az állomány azon egyedeire, ahol az első vagy második ősi sorban ismeretlen származású ős szerepel, előírás, hogy célpárosítással tenyészthetőek, MEKK engedéllyel, többnyire a törzsállományba tartozó egyedekkel, utódellenőrzési és bemutatási kötelezettséggel.

Törzsállomány

Olyan egyedek, akik 4 generációra nézve zárt ősi sorral rendelkeznek, és a tenyészszemlén minimum korlátozottan tenyészthető minősítést szereztek. Közöttük lehetnek:

  • A osztályba sorolt egyedek melyeknek 4 ősi sora teljesen zárt
  • B osztályba sorolt egyedek, melyeknek 4 ősi sora teljesen zárt

Nukleusz állomány

Egy, az állomány genetikai diverzitását és minőségét szem előtt tartó, de mesterségesen kialakított tenyésztési kategória. A fajta teljes genetikai spektrumát lefedő egyedek állománya. Olyan egyedek tartoznak ide, melyek:

  • A+ osztályba sorolt egyedek
  • A, B, C osztályba sorolt egyedek közül azok, amelyek a fajta genetikai diverzitásának fenntartása szempontjából genetikailag ritkaságnak, vagy egyedinek számítanak. A nukleusz állományba tartozó C osztályos egyed esetében kötelező az utódellenőrzés.

Az A, B és C osztályból nukleusznak való kijelölés csak 2025. december 31-ig lehetséges.

Származási kategóriák és osztályba sorolás viszonya