10. A DNS alapú származás ellenőrzés rendje

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8. § (4) bekezdés l) pontja szerint

A magyar ebfajták törzskönyvezendő egyedeinek származását a tenyésztési hatóság által meghatározottak szerint DNS alapú származásellenőrzéssel kell igazolni a magyar ebfajták körének megállapításáról és genetikai fenntartásuk rendjéről szóló 62/2016 (IX. 16.) FM rendelet (a továbbiakban: 62/2016. FM rendelet) a 6. § (2) bekezdése alapján. Hiteles származás ellenőrzést csak International Society of Animal Genetics (ISAG) akkreditációval rendelkező laboratórium végezhet.

A DNS minta a származás ellenőrzésére alkalmas minta, melyet laboratóriumban tisztítanak, majd megfelelő módon, vizsgálatok végzésére alkalmas formában tárolnak.

A DNS mintavétel az egyes egyedek genetikai szintű azonosíthatóságát, a jogszabályok által előírt és a MEKK által szervezett genetikai kutatásokban felhasználható DNS mintagyűjtemény kialakítását szolgálja, mely a 62/2016. FM rendelet végrehajtásához szükséges.

A DNS mintavétel elsősorban az alomellenőrzés során történik. Azon egyedek esetében, melyek 2018. január 1. előtt születtek, és kölyökkorban nem vettek tőlük DNS mintát, a mintavétel a tenyészszemlén történik. Esetükben a tenyészszemle-minősítés kiadásának egyik feltétele a mintavétel.

Ha a tenyésztő az alomellenőrzés során a DNS mintavételt megtagadja, úgy a kölykök részére származási irat nem állítható ki a 62/2016. FM rendelet 6.§ (2) bekezdése alapján.

Ha a mintavétel a tenyészszemlén történik, és a kutya tulajdonosa a DNS mintavételt megtagadja, úgy a kutya részére a tenyészszemle-minősítés kiadása nem engedélyezett. A tenyészszemle minősítő lapjára és származást igazoló iratára rá kell jegyezni: "A tulajdonos megtagadta a DNS mintavételt".

Amennyiben a DNS mintavétel a tenyészszemle során valamely technikai jellegű oknál fogva gátolt, illetve meghiúsul, úgy a tenyészszemle-minősítés kiadható, azonban a MEKK köteles saját költségén azt pótolni. Az új időpontban történő mintavételhez a kutya tulajdonosának hozzá kell járulnia. Amennyiben az előre egyeztetett időpontban azt mégis megtagadja, úgy a MEKK-nek a kutya tenyésztési jogát fel kell függesztenie addig, amíg a DNS mintavétel meg nem történik. Ezt a tényt a tenyésztési hatóságnak is jelezni kell. Amennyiben a mintavétel a későbbiekben megtörténik, úgy a felfüggesztés lejár, és ezt szintén jelezni kell a tenyésztési hatóságnak.

A DNS mintavételt csak a MEKK tenyésztésvezetője által és/vagy a tenyésztési hatóság által kirendelt, arra felhatalmazott személy végezheti. A minta tárolására a tenyésztési hatóság által kijelölt, a szükséges technikai, személyi és törvényi feltételeknek megfelelő vállalkozás jogosult. A származási iraton, és ha mintavétel a tenyészszemlén történik, akkor a Tenyészszemle Minősítő Lapon is fel kell tüntetni a levett minta azonosítószámát.

A mintavételhez kapcsolódóan az alábbi dokumentumokat kell kitölteni:

  1. DNS mintavétel beleegyező nyilatkozat
  2. DNS mintavételi jegyzőkönyv
  3. DNS mintavételi lap