1. számú melléklet - A fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módok

98/2013. (X. 24.) VM rendelet 8.§ (4) bekezdés c) pontja szerint

A tenyészkutyák tartásánál elsődleges szempont a kutyák minden igényének legteljesebb kielégítése, azaz a tenyésztő köteles biztosítani kutyáinak a koruknak megfelelő mennyiségű és minőségű mozgást, koruknak és élettani állapotuknak megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt, és a megfelelő mennyiségű napi foglakozást, felügyeletet.

Tartási hely: A kutyák tartási helye minden esetben a tenyésztő, vagy a felügyelettel megbízott személy lakhelyével összefüggő területen kell legyen, semmi esetben nem tarthatók kutyák alkalmilag látogatott tanyán, vagy telken.

A tenyészkutyák lakásban való tartásánál biztosítani kell a napi legalább háromszori sétát, megfelelő mozgásmennyiséggel.

Kertben való tartásnál a legmegfelelőbb a szabadon tartás. Amennyiben a tenyészkutyákat kennelekben tartják, úgy a lakásban tartott kutyákhoz hasonlóan napi háromszori mozgatást kell számukra biztosítani. Kerti szabadon tartásnál is ajánlott a napi séta. A tenyészkutyák tartási helyét olyan kerítéssel kell körülvenni, ami megelőzi a kutyák kijutását közterületre, és szabad kóborlását. Kertben tartott kutyáknál minden esetben biztosítani kell a megfelelő védett helyet (pl.: kutyaházat) a szélsőséges időjárás elleni védelemre.

Tüzelési időszak: Szukák kerti tartásánál különösen figyelni kell a tüzelési időszakra. Biztosítani kell a szukáknak a nem kívánt vemhességet megelőző tartást. Lehetőség szerint kerülni kell a hormontartalmú készítmények alkalmazását. A kertben tartott szukánál a tüzelés időszakára biztosítani kell a minden oldaláról jól zárható kennelt, vagy más helyen való elzárást. Amennyiben a tenyésztő különböző nemű kutyákat tart, a tüzelési időszakban biztosítania kell kutyái biztonságos különzárását.

Kölyöknevelés időszaka: Lakásban való tartásnál a kölykök nevelésére megfelelően tisztán tartható elletőládát kell biztosítani a szukának, melyben kölykeivel együtt kényelmesen elférnek egészen az elválasztásig.

Kerti tartásnál a kölyköket nevelő szukának biztosítani kell a megfelelő méretű, megfelelő hőmérsékletet biztosító elletőt, és a többi kutyától elzárható kennelt.

Amennyiben hat kölyöknél több születik, ajánlott a kiskutyákat tejpótló tápszerrel is etetni, ezzel segítve, és tehermentesítve a szukát, és biztosítva a kölykök megfelelő ellátását.