Tenyésztési Tanács

Az állattenyésztés általános célja az adott fajta küllemi és munka képességeinek generációról generációra történő továbbvitele, javítása. Ennek okán egy-egy egyed tenyésztése nem lehet öncélú, a tenyésztés csak akkor működik jól, ha a fajta jobbítása a cél. Ez az ebtenyésztésre is igaz. A fentiek szem előtt tartása miatt 2009. évben a MEOE Erdélyi Kopó Klub közgyűlése - sok éves hiányt pótolva- elfogadta a fajta tenyésztési szabályzatát. A szabályzatban, többek között, rögzítésre került egy olyan szakmai szervezet létrehozása, mely szükség és igény szerint segíti a tenyésztők munkáját, valamint igyekszik a különböző tenyésztési elképzeléseket összehangolni.

A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub Tenyésztési Tanácsának tagjai:

Balogh Eszter
Pelczéder Tibor
Sághy Melinda
Dr. Pallós Andrea
Tatai Sándor

E-mail cím: ek.tenyesztesitanacs@gmail.com

Feladatuk elsősorban:

  • az állomány minél átfogóbb ismerete, ennek érdekében aktív részvétel a klub által rendezett tenyészszemléken, Tenyészszemle Bizottsági munkában
  • alombejelentők ellenőrzése, elbírálása
  • egy  alomra  engedélyt  kapott  kutyák  utódellenőrzése,  majd  ezek  alapján  történő  tovább tenyészthetőségének elbírálása
  • származási lappal nem rendelkező, regisztrált erdélyi kopók továbbtenyésztése esetén konkrét párosítási javaslat(ok) megtétele
  • 8 évesnél idősebb szuka tenyésztésbe vételének engedélyezése
  • szoros  rokontenyésztés  (szülő-kölyök,  nagyszülő-unoka,  testvér,  féltestvér  párosítás) engedélyezése
  • a tenyészhely és alomellenőrzések lebonyolítása
  • a tenyésztési, teljesítményvizsgálati adatok gyűjtése, nyilvántartása és feldolgozása

Felhívjuk minden kedves erdélyi kopó tartó és tenyésztő figyelmét, hogy csak akkor gondolkodjon elerdélyi kopójának tenyésztéséről, ha ehhez megfelelő feltételekkel rendelkezik, és kutyája teljesítette a tenyésztésbe vonás feltételeit.  (A tenyésztési szabályzat és a minősítések letölthetőek: itt!)

Kérjük, hogy a született kölyköket egyedileg megjelölve, származási lappal adják új gazdához, továbbá tájékoztassák az új tulajdonosokat az erdélyi kopók tartásának és  tenyésztésbe vonásnak minimum feltételeiről.

A leendő kopótulajdonosokat kérjük, hogy kölyökvásárlás előtt, körültekintően tájékozódjon a fajta sajátosságairól,  tenyésztési  feltételeiről és kérjük,  hogy  csak minősített szülőktől származó erdélyi kopót vásároljon!

A  megfelelő  minősítésekkel  bíró,  megjelenésében  és  képességeiben  is  megfelelő  erdélyi  kopók tartása, a legjobb egyedek tenyésztésbe vonása, ezáltal a fajta jellegének fenntartása közös érdekünk.

Bármilyen  kérdés,  probléma  felmerülése  esetén,  kérjük,  keresse  Tenyésztési  Tanácsunkat,  vagy  a Klubvezetést, akik szívesen állnak a tenyésztők és az erdélyi kopó tartók rendelkezésére!