Tájékoztató az erdélyi kopó kölykök származási iratairól

Az erdélyi kopó fajtával sokan sokféleképpen foglalkoznak Magyarországon. Van, aki vadászatra használja, mások csak kiállításra járnak vele, és van olyan, aki hobbykutyaként. Szerencsére köztük is van olyan, aki hobbytartóként pontosan felismeri és mérlegeli azt, hogy az erdélyi kopó fajta elsősorban vadászkutya. Az évszázadok óta a hajtóvadászatra tenyésztett kutyákat, akkor tarthatjuk fent az őseinktől örökölt formában, ha a tenyésztése során figyelemmel vagyunk néhány apró, de igencsak fontos részletre.

Olyan részletekre, amik e fajtát vadászatra alkalmassá teszik, de e mellett és ennek köszönhetően a kopó a hétköznapi életben is jobban megállja, megállhatja a helyét.

Egy ilyen kis létszámú és szűk genetikai hátterű fajtát csak akkor lehet hosszútávon jól fenntartani, ha a tenyésztésbe vonandó egyedek egészségesek, és ezen felül olyan teszt(ek) alá vetjük őket, melynek során lehetőségük van bizonyítani vadászati képességeiket, és az ehhez szükséges stabil idegrendszerről is számot tudnak adni. 
A világ minőségi kutyázása fejlődik, az állatorvos tudomány, a biológia és az etológia tudományának fejlődésével párhuzamosan, hatékonyan használva azok eredményeit. A tenyészállatokat, az egészségügyi szűréseken kívül a világ összes fajtagondozó szervezete egyre több olyan teszt alá veti, melyeknek köszönhetően a tenyészállatokról a lehető legtöbb információt megtudhatnak, és ezek által a jövő generációja – aki akár a Te kiskutyád is lehet - egészséges kiegyensúlyozott társaddá válhat 10-15 éven keresztül.

Klubunk ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, és közli a kétkedőkkel, hogy a lehető legtöbb hazai és nemzetközi szakmai és tudományos fórumon igyekszik részt venni, elsajátítani és alkalmazni a legfrissebb tudományos és szakmai eredményeket, fejleményeket, amelyek a fajta fejlődését szolgálhatják, sok estben az adott szakma vagy tudományág szakértőit, nemzetközileg is elismert kutatóit megkeresve.
Ezen felül emlékeztetjük az erdélyi kopó tartókat, hogy a fajta kialakulása során a vadászati képességek megőrzése alapvető tenyésztési kritérium volt. Továbbá hogy az 1980-as években a fajta leírását tartalmazó 241. számú FCI standard felülvizsgálata során az erdélyi kopó az FCI jóváhagyásával és előírásával munkavizsgára kötelezett fajta lett. Tehát Hungaria Champion és Inter Champion címet, csak munkavizsgával rendelkező erdélyi kopó kaphat.
A munkavizsgához képest a tenyésztésbe vételhez szükséges képességvizsga egy sokkal könnyebb, a kutya vadászati képességeinek meglétét és idegrendszerét tesztelő vizsga. Ennek letétele a legtöbb egyednek nem okoz gondot. A vizsgára való felkészítésben Klubunk – a fajta érdekeit szem előtt tartva – ahogy eddig is, szívesen segít minden erdélyi kopó tartónak. 
A képesség vizsga és a küllemi bírálat, melyekre a tenyészszemlén kerül sor a minimum, melyet egy egyednek teljesíteni kell a tenyésztésbe vonás előtt. A Magyarországi Erdélyi Kopó Klub (MEKK) a mindenkori törvényi szabályozásokat betartva a MEOE Szövetség által - az FCI képviseletében – a fenti feltételeket nem teljesítő szülőktől származó kölyöknek korábban „a szülő nem rendelkezik az előírt minősítéssel” felülbélyegzéssel ellátott Származási Lapot bocsátott ki. Tekintve, hogy a szabályozások megváltoztak, a jövőben ilyen Származási Igazolás kiadására nincs lehetőség. 

Jelenleg azon almok, melyek szülei rendelkeznek a tenyésztésbe vonás feltételeivel, vagyis tenyészthető minősítést szereztek a tenyészszemlén, bekerülnek a MEKK által vezetett törzskönyvbe, és a MEOE Szövetség égisze alatt hivatalos FCI Származási Igazolást kapnak. Azok a kölykök, melyek szülei nem teljesítették a minimális feltételeket (többnyire azon egyszerű oknál fogva, hogy tulajdonosaik erre nem fektettek hangsúlyt, vagy a tenyésztő nem tájékoztatta őket erről) szintén bekerülnek a MEKK által vezetett törzskönyvbe, mely az FCI által elismert. Azonban ezen kutyák számára addig, amíg nem teljesítik a tenyészszemle követelményeit, csak egy, a származásukról szóló ideiglenes Regisztrációs Lapot áll módunkban kiadni. Amint letették a megfelelő vizsgát, vagyis megjelentek a tenyészszemlén, Klubunk megküldi számukra az FCI logóval ellátott, MEOESz által kiállított Származási Igazolást. 
Tájékoztatásul közöljük, hogy ez a rendszer nem csak a MEKK keretei között működik így.

Ezeket a szabályozásokat a fajta jobbítása érdekében tartja be a MEKK, aki az erdélyi kopó fajta - a NÉBIH határozata alapján – elismert tenyésztő, fajtagondozó szervezete.
Kérünk mindenkit, hogy ahelyett, hogy hamis és félrevezető információkat terjeszt bárminemű médiumon, inkább keresse meg Klubunkat. Nagyon szívesen, és a lehető legrészletesebb és érthető módon tájékoztatunk mindenkit.
Továbbá kérünk szépen minden kutyavásárlás előtt állót, hogy ne támogassa a szelekció nélküli szaporítást, csak a fentieket betartó tenyésztőktől vásároljon kölyköket! 
Kérünk minden erdélyi kopó tartót, hogy vegyen részt kutyájával a tenyészszemléinken. A fajta kis egyedszáma miatt különösen fontos, hogy minden kutya szem előtt maradjon, és a tenyészszemlén részt vegyen. Ez közös érdek, a fajta fennmaradása szempontjából!