Kiss Boglárka – A származási lapok kiváltásának menete

MEOE-FCI Eb Származási Igazolás és Regisztrációs Lap (az egyszerűség kedvéért hívjuk származási iratnak) kiváltásának menete

Ezzel a kis útmutatóval segíteni szeretnénk mindenkinek, hogy eligazodjon az ügyintézésben.
 

A tenyésztésbe vétel általános és különös feltételeiről a MEKK Tenyésztési Szabályzata rendelkezik.

Teendők:

Tenyészkutya minősítés megszerzése – Az erdélyi kopó munkavizsgára kötelezett fajta, így mielőtt tenyésztésbe vonnánk tenyészszemlén kell részt vennie, ahol tenyészminősítéstől függően engedélyt kaphat tenyésztésre. Ennek hiányában az utódoknak csak Ideiglenes Regisztrációs Lap adható ki, amely nem jogosít FCI rendezvényeken való részvételre. Az ilyen származási irattal rendelkező kutya tenyészszemlén való megfelelést követően megkaphatja a Származási Igazolást, vagy a Végleges Regisztrációs Lapot attól függően, hogy a felmenői 4 generációra visszamenőleg maradéktalanul ismertek-e.

(Tenyészszemlékről, képesség- és munkavizsgákról, érdeklődjön Tatai Sándornál, tel: 06 30 8539681, e-mail: tataisanyi@freemail.hu, disznóskerti gyakorlásokról Berényi-Kozma Katalinnál, tel: 06 20 9611536, vércsapa gyakorlásról Sághy Melindánál, tel: 06 20 2293582)

Fedezőkan kiválasztása – A kiválasztásánál vegyük igénybe a klub Tenyésztési Tanácsának (TT) segítségét. Korlátozott tenyészengedéllyel illetve Regisztrációs Lappal rendelkező kutyák esetében ez kötelező.

Fedeztetési díj – Fedeztetés előtt állapodjunk meg a kan gazdájával a fedezési díjban. Gondoljunk arra az esetre is, amikor nem születnek végül kiskutyák, vagy csak 1-2 darab születik. Érdemes fedeztetési megállapodást kötni a két tulajdonosnak

A fedezés igazolására a Fedeztetési Jegy szolgál, amit a kan kutya tulajdonosának kell aláírásával hitelesítenie, és legkésőbb az Alombejelentő Jeggyel együtt a MEKK részére meg kell küldeni egy példányát. A Fedeztetési Jegy ingyenes.

Kennelnév kiváltása – Amennyiben még nincs kiváltva kennelnév érdemes ezt minél előbb megigényelni, mivel az FCI visszaigazolására nem ritka, hogy egy-két hónapot várni kell. Ez csak a kinológiai szövetségnél, azaz a MEOE SZövetségnél intézhető.

Törzskönyv igénylése

A tenyésztőnek az alom megszületése után legkésőbb 15 napon belül annak tényét be kell jelenteni írásban vagy elektronikus úton a MEKK-nek a teljes alomra vonatkozóan függetlenül attól, hogy a későbbiekben az alomból hány kölyök kerül törzskönyvezésre.

A bejelentésnek tartalmaznia kell:

 • a tenyésztő nevét,
 • tagsági kártya számát,
 • a tenyészet nevét,
 • szülők származási lapján szereplő név, születési idő, MET. adatokat,
 • az alom születési idejét és
 • a született kölykök darabszámát, ivarát, színét jegyeit, valamint ha van, az elhullást is.

Az alom születését követően be kell küldeni az Alombejelentő Jegyet 2 példányban, amihez a következőket kell csatolni:

 • az apa és az anya kutya törzskönyv másolatát,
 • az apa és az anya kutya tenyészszemle bírálati lapjainak (tenyészszemle minősítő lap, képességvizsga bírálati lap, küllembírálati lap) másolatát,
 • a kiskutyák törzskönyvén feltüntetni szándékozott kiállítási címek igazolását mindkét szülő esetében,
 • a MEKK és/vagy MEOESZ tagságot igazoló kártya másolatát,
 • a törzskönyvezési adminisztrációs díj, valamint a származási iratok kiváltási díjának befizetését igazoló dokumentum másolatát
 • kennel név igazolás másolatát, amennyiben már van, vagy a kennelnév igénylő lap másolatát, amennyiben az igénylés még folyamatban van.

Ezeket postán és/vagy e-mailen a MEKK nyilvántartás-vezetőjéhez kell eljuttatni: Kiss Boglárka, 9165 Tárnokréti, Fő u. 70, erdelyikopo@freemail.hu

Az Alombejelentő Jegy ingyenes.

A szolgáltatási díjakat a MEKK bankszámlájára kérjük utalni (Magyarországi Erdélyi Kopó Klub, 73600149-11119566, Szentgál és Vidéke Takarékszövetkezet), a közleményben kérjük feltüntetni a kennel nevet illetve az alom születési dátumát.

Az Alombejelentő Jegyet érdemes mielőbb beküldeni annak érdekében, hogy a kiskutyák időben megkaphassák a chipeket és a származási iratokat.

Ha minden papír hiánytalanul megvan, és a szolgáltatási díjak is maradéktalanul be lettek fizetve, a MEKK kiállítatja a származási iratokat és a chipező állatorvosnak kiküldi a chipekkel együtt. Ők értesítik a tenyésztőt, aki a kiskutyák azonosító jellel való ellátása után kézhez kapja a törzskönyveket. A mikrochip beültetését a tenyésztő állatorvosa a Regisztrációs Igazolás kitöltésével igazolja, melyet a MEKK-nek kell eljuttatni.

Figyelem! Egy alomra csak egy Alombejelentő Jegy adható be, amin minden született kiskutyát fel kell tüntetni abban az esetben is, ha nem kívánunk minden kölyöknek származási iratot kiváltani. Azon kiskutyák részére is igényelhető kedvezményes árú mikrochip, akikre nem kér a tenyésztő származási iratot. Ebbel az esetben azonban az állatorvosnak a chip beültetését szintén igazolnia kell.